LIBOR končí, přichází SONIA

Blíží se konec referenční sazby LIBOR. Přestane se používat ke konci roku 2021. Anglická centrální banka zavádí „Sterling Overnight Index Average“ (SONIA). Proč k této změně vůbec dochází? Ztracená důvěra v LIBOR vynutila hledání alternativ a jako nejlepší se prokázala SONIA navázaná na overnightové obchody. V čem se tyto dvě sazby odlišují a co změna znamená pro svět financí a převodních cen?

Úrokové sazby úvěrů a půjček jsou obvykle navázány na referenční mezibankovní sazby, ke kterým je přičtena riziková přirážka dlužníka. Stávající systém odvození mezibankovních sazeb poukázal na slabost systému – banky informují regulátora o ceně, za kterou jsou ochotny nabídnout financování na trhu, nikoliv o reálných obchodech. Skandál okolo sazby LIBOR v roce 2012 poodkryl manipulační praktiky bank. Ztracená důvěra v LIBOR vynutila hledání alternativ a jako nejlepší se prokázala SONIA navázaná na overnightové obchody. Ty se totiž opravdu uskutečnily, tudíž se s nimi nedá manipulovat. 

Výsledkem výpočtu sazby SONIA je pouze jedna overnightová sazba. Tříměsíční nebo kterákoliv jiná časově delší sazba se pak odvozuje matematicky pomocí složeného úročení. Kde je tedy háček? 
Paradoxně je v síle referenční sazby SONIA i její slabost. Protože je odvozena od minulosti, nikoliv od očekávání, logicky vznikají rozdíly oproti sazbě LIBOR. Dá se tudíž předpokládat, že přechod z jedné referenční sazby na druhou při zachování stejné rizikové přirážky nepřinese u skupinových finančních transakcí shodnou výslednou součtovou sazbu. 

Jak tedy nejlépe začlenit tento rozdíl do propočtů a jak naplánovat přechodovou strategii? Doporučujeme v předstihu zmapovat finanční transakce, které na referenční sazbu LIBOR odkazují a měly by existovat i po roce 2021 (obdobně pro EURIBOR s výhledem roku 2022). Smlouvy a dokumentace je třeba v předstihu aktualizovat, aby odkazovaly na novou referenční sazbu SONIA. Zároveň by se smluvní strany měly dohodnout, jak přistoupí k očekávané odchylce od sazby LIBOR. Žádná strana by v ideálním případě neměla zavedením nové sazby vydělat nebo prodělat, což bude měřítkem úspěšnosti zvládnutí změny. Ta zasáhne například oblast převodních cen, kde by se úrok mohl do budoucna odvozovat od sazby SONIA v rámci cash poolingu. Sazba SONIA je známá již dnes. Se změnou tedy není potřeba vyčkávat až do reálného skončení platnosti sazby LIBOR, ale je možné ji implementovat dříve, například v rámci vyjednávání dodatků ke stávajícím smlouvám z jiných důvodů. 

Obdobnou změnu zavádí Evropská centrální banka. Ke konci roku 2022 by sazby EONIA a EURIBOR měla nahradit €STR. Česká referenční sazba (PRIBOR) oproti tomu zůstává založena na stávajícím principu nabídkových sazeb. 

Sdílet článek