Měsíce nejistoty ukončeny: NS sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka“

Na začátku letošního roku zákonodárce zcela výjimečně zvýšil pro rok 2022 částku normativních měsíčních nákladů na bydlení. Ty se aktualizují každoročně tak, aby korespondovaly s cenovou hladinou bydlení. Pro rok 2022 byly v reakci na stoupající ceny energií navýšeny již podruhé. Nejasné znění zákona ovšem nechalo řadu osob v nejistotě, zda se zvýšená částka normativních nákladů na bydlení použije i pro jiné účely než pro stanovení výše příspěvku na bydlení, tak jak to předpokládá § 26a zákona o státní sociální podpoře.

Výše normativních nákladů na bydlení hraje roli například při výpočtu nezabavitelné částky v exekučních a insolvenčních řízeních. Některé insolvenční soudy za účelem sjednocení praxe insolvenčních správců vydaly opatření, dle kterých se nezabavitelná částka pro účely výpočtu splátky v oddlužení nezvyšuje o navýšení dle § 26a zákona o státní sociální podpoře. Takováto opatření jsou ovšem závazná pouze pro insolvenční řízení probíhající u daných soudů. Přesto jimi argumentovali někteří exekutoři, kteří vyzývali zaměstnavatele provádějící srážky, aby nezvyšovali nezabavitelnou částku a sráželi ji v původním rozsahu bez zohlednění lednového navýšení. 

Zaměstnavatelé se takto mnohdy ocitli v nejistotě. Na jedné straně mohli předpokládat, že úmyslem zákonodárce bylo zvýšení nezabavitelné částky i pro exekuční řízení, obzvlášť když tento závěr podporovalo i stanovisko ministerstva spravedlnosti, a na druhé straně byli v některých případech exekutory vybízeni k opačnému postoji. Určit, který přístup je správný, tak pro ně mohlo být v podstatě nemožné.

Po měsících nejistoty vyřešil otázku v červnu Nejvyšší soud. Ten svým stanoviskem spis. zn. Cpjn 202/2022 postavil najisto, že navýšení má být použito nejen pro výpočet příspěvku na bydlení, ale také pro výpočet nezabavitelné částky v exekučních i insolvenčních řízeních, a do budoucna by tedy o této problematice již nemělo být pochyb. Zvýšení normativních nákladů na bydlení není jedinou pozitivní změnou pro osoby v exekuci. Další úlevu pocítí například i díky zvýšení životního minima, které od 1. července 2022 odpovídá částce 4 620 Kč.

 

Sdílet článek