Zpět na výpis

Mimořádná opatření ke zmírnění vysokých cen energie

Rada EU schválila nařízení o intervenci v mimořádné situaci, které má pomoci řešit vysoké ceny energie. Kromě závazného cíle snížit spotřebu elektrické energie ve špičce nejméně o 5 %, zavádí i dva nové zdroje pro státní rozpočty členských států ve formě stropu tržních příjmů pro vybrané výrobce elektrické energie ve výši 180 eur za 1 MWh a solidárního příspěvku pro společnosti podnikající v odvětví fosilních paliv.

Nařízení stanovuje tzv. povinný strop tržních příjmů pro výrobce elektřiny, a to maximálně ve výši 180 eur za MWh. Tento strop se vztahuje na tržní příjmy získané prodejem elektřiny vyrobené např. z obnovitelných zdrojů, jádra, surových ropných produktů, lignitu a dalších taxativně vymezených zdrojů, které při současných vysokých cenách energie na rozdíl od plynu těží z nízkých výrobních nákladů. Povinný strop by se měl vztahovat na příjmy z prodeje vyrobené elektřiny realizované v období od 1. prosince 2022 do 30. června 2023. Příjmy nad úroveň stropu budou náležet státu a poslouží ke zmírnění dopadů vysokých cen energie na konečné spotřebitele. 

Dočasný solidární příspěvek: Na koho se vztahuje a jak se počítá

Z extrémního nárůstu cen v důsledku současné situace na trhu těží nejen výrobci elektřiny, ale také společnosti a stálé provozovny působící v odvětví fosilních paliv. Pokud vytvářejí alespoň 75 % obratu v oblasti těžby, dobývání či rafinace ropy nebo výroby koksárenských produktů, budou podléhat povinnému dočasnému solidárnímu příspěvku. 

Dočasný solidární příspěvek se bude počítat z části daňového základu zdaňovacího období roku 2022 a/nebo zdaňovacího období roku 2023, který přesahuje průměrný roční daňový základ stanovený za čtyři zdaňovací období počínaje 1. lednem 2018 navýšený o 20 %. Solidární příspěvek se vyměří minimálně ve výši 33 % z tohoto základu a uplatní se nad rámec daně z příjmů právnických osob. Výtěžek se použije také ke zmírnění dopadů vysokých cen energie na konečné spotřebitele. 

Konečná verze nařízení bude zveřejněna ve Věstníku EU. Pravidla pro stanovení solidárního příspěvku budou pravděpodobně zakotvena v zákonu o dani z neočekávaných zisků, který připravuje ministerstvo financí. 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás