Ministerstvo financí přichází s novým produktem spoření na stáří

Ministerstvo financí vypracovalo návrh zákona, který má zavést nový produkt spoření na stáří – účet dlouhodobých investic. Návrh je součástí Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019–2023. Nový produkt by měl být alternativou k penzijnímu či životnímu pojištění a měl by být podobně daňově zvýhodněn.

Účet dlouhodobých investic upraví zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Jeho cílem je umožnit spoření na stáří investicemi do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Nabízet jej budou moci banky a obchodníci s cennými papíry. Součástí novely je i úprava zákona o daních z příjmů a zavedení nového institutu „produkt spoření na stáří“. Tento institut zahrne jednak už existující daňově zvýhodněné formy spoření na stáří (penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění) a nově i zmíněný účet dlouhodobých investic. 

Podmínky a formy daňového zvýhodnění produktů spoření na stáří by se neměly zásadně odlišovat od stávajících pravidel. Příspěvky zaměstnavatele zůstanou daňově efektivním zaměstnaneckým benefitem, neboť pro zaměstnance budou až do výše 50 tisíc korun ročně osvobozeny, zatímco pro zaměstnavatele se jedná o daňový náklad. Zaplacené příspěvky si budou moci fyzické osoby odečíst od základu daně až do výše 48 tisíc korun ročně. Nově bude tento limit souhrnný za všechny podporované produkty spoření na stáří. 

Ostatní podmínky pro možnost čerpání daňové podpory jsou obdobné jako nyní. Výplata bude s výjimkou plnění v případě smrti možná jen poplatníkovi, který produkt sjednal. Plnění bude možné nejdříve v 60 letech věku a nejdříve po 60 měsících od vzniku produktu, v případě invalidity III. stupně, smrti či zániku produktu. Obdobně jako nyní bude v případě dřívější výplaty docházet k dodanění uplatněných daňových úlev. Nově se bude mechanismus dodanění označovat jako „navrácení získané daňové podpory”.  

Účinnost zákona je navržena od roku 2022. Návrh zákona se nyní nachází ve vnějším připomínkovém řízení. Lze tedy očekávat, že dozná určitých změn. 

Sdílet článek