Zpět na výpis

Možnost vést účetnictví v cizí měně nově součástí konsolidačního balíčku

Vládní koalice se dohodla na úpravách v návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (konsolidační balíček s plánovanou účinností od 1. ledna 2024). Návrh zákona už v Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením. Níže shrnujeme oblasti, které by měl pozměňovací návrh obsahovat dle předběžné informace zveřejněné ministerstvem financí.

O konsolidačním balíčku jsme psali zde.

Navrhované změny

Možnost vést účetnictví v cizí měně

Účetní jednotky by mohly vést účetnictví v cizí měně (v eurech, dolarech nebo britských librách), pokud je tzv. funkční měnou (většina transakcí subjektu je v dané cizí měně), a to už od ledna 2024. Tato změna je součástí návrhu nového zákona o účetnictví, který ovšem ještě do sněmovny předložen nebyl. Ze zveřejněných informací nevyplývá, jak se tato změna promítne do oblasti daně z příjmů.

Zdanění pouze realizovaných kurzových operací

Nerealizované kurzové rozdíly by nově neměly vstupovat do základu daně z příjmů. Zdanění budou podléhat pouze kurzové rozdíly realizované.

Zdanění nepeněžních benefitů

Navrhuje se ponechat daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů z pohledu fyzických osob, ale se zavedením limitu osvobození do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období.

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

Navrhuje se zrušit výjimku pro tuto formu odměňování vybraným pracovníkům. Přechodné ustanovení by mělo zajistit, aby se rušení osvobození nedotklo osob, které měly v daných bytech bydliště před účinností zákona.

Zjednodušení evidence u dohod o provedení práce

Oproti původnímu návrhu by se měla zjednodušit evidence dohod o provedení práce. Podrobnosti připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

DPH

Sazba DPH u novin a časopisů by se měla sjednotit přeřazením novin z 21% sazby do nižší sazby ve výši 12 %.

Spotřební daně

Oproti původnímu návrhu se navrhuje mírnější náběh (z hlediska výše sazeb i časového horizontu) sazby spotřební daně u elektronických cigaret včetně nikotinových sáčků. Naopak meziroční růst sazby daně z lihu by se zvýšit měl.

Daň z nemovitých věcí

Výnos z daně z nemovitosti by nově měly v plné výši získat obce. Obce by také měly získat pravomoc zavést koeficient 0,5 pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice a zahrady) a eliminovat tak u nich zvýšení této daně.

Daně z hazardu

Navrhuje se zvýšit minimální daň za jeden herní automat na 13 400 Kč. Mění se také rozpočtové určení – státu by se měly navýšit výnosy daně z hazardu na 55 % z výnosu, přičemž zbývající část by měla být rozdělena obcím dle stanovených kritérií (počet obyvatel, resp. počet povolených herních automatů v obci).