Zpět na výpis

Na řidiče vyslané z jiného členského státu EU se při tranzitu neuplatní český zákoník práce

Novela zákona o silniční přepravě přináší nejednu změnu. Nově zákon upravuje vysílání řidičů z jiných členských států EU, přičemž pravidla se odlišují od obecné úpravy vysílání zaměstnanců v zákoníku práce. Řidiči z jiného členského státu, kteří projíždějí přes ČR, nebudou požívat stejného standardu ochrany jako ostatní zaměstnanci.

Dne 22. července ve Sbírce zákonů vyšla zaměstnavateli dlouho očekávaná novela zákona o silniční přepravě, která implementuje evropskou směrnici (EU) 2020/1057 stanovující zvláštní pravidla vysílání řidičů v silniční přepravě. Klade si za cíl zajistit řidičům mimo jiné přiměřené pracovní podmínky. Dále vyjasnila, že mezinárodní přeprava při tranzitu řidičů nepředstavuje vysílání pracovníků, neboť neexistuje významná vazba mezi řidičem a státem tranzitu, pokud v něm nečiní nakládku ani vykládku nebo nástup či výstup cestujících.

Velká část novely se týká vysílání řidičů, jejichž zaměstnavatelem je dopravce usazený v jiném členském státě, do ČR. Zejména novela vylučuje v určitých případech aplikaci ustanovení zákoníku práce o minimálních pracovněprávních standardech ochrany zaměstnance při jeho vyslání na území ČR. Zákoník práce totiž zaručuje takovým zaměstnancům stejné zacházení jako s českými zaměstnanci, pokud jde např. o délku pracovní doby, dovolenou, minimální mzdu nebo rovné zacházení a zákaz diskriminace. 

Novela dále specifikuje, že se zákoník práce primárně neaplikuje na řidiče, kteří provádějí bilaterální dopravu nákladní pro cizí potřebu, linkovou, příležitostnou osobní či mezinárodní kyvadlovou a byli vysláni k výkonu práce na území ČR v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR. Naopak, pokud řidič bude přepravovat osoby, zvířata nebo věci mezi místy ležícími na území ČR, zákoník práce se na něj vztahuje.

Dopravce, na kterého se nevztahuje výjimka z aplikace zákoníku práce, musí plnit informační povinnost vůči ministerstvu dopravy a dále, po ukončení vyslání, na vyžádání i vůči dopravnímu úřadu a Státnímu úřadu inspekce práce. Na tyto dopravce se však zpravidla nebude vztahovat informační povinnost podle zákona o zaměstnanosti ani povinnost vybavit řidiče pracovní smlouvou přeloženou do českého jazyka.  

Za porušení povinností hrozí dopravcům sankce, a to až do výše 500 000 Kč.

Novela vstoupí brzy v účinnost, a proto doporučujeme dopravcům i řidičům seznámit se s novým zněním zákona co nejdříve. Podrobnosti přineseme v dalších číslech. 

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás