Zpět na výpis

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě už pro rok 2021

Dne 27. července 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí novely zákona o státní sociální podpoře a která pro zdaňovací období roku 2021 zavádí vyšší roční daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a současně ruší maximální měsíční limit ve výši 5 025 Kč pro daňový bonus.

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z dosavadní roční částky 19 404 Kč na 22 320 Kč a pro třetí a každé další dítě z 24 204 Kč na 27 840 Kč, a to se zpětnou účinností už pro zdaňovací období roku 2021. Sleva na první dítě zůstává nezměněna a činí jako doposud 15 204 Kč ročně.  

Dle přechodných ustanovení novely se nová výše roční slevy na druhé a třetí dítě uplatní až v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob či ročního zúčtování daně za zdaňovací období roku 2021. Měsíčního výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti se tato změna dotkne až od 1. ledna 2022. Po zbývající část roku 2021 se uplatní měsíční daňová zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě v dosavadní výši. 

Novela zákona o daních z příjmů měla také za úkol odstranit nesoulad, který vznikl v důsledku toho, že daňový balíček účinný od 1. ledna 2021 zrušil roční „strop“ pro daňový bonus (částka, která se vrací poplatníkovi, pokud výše daňového zvýhodnění na dítě přesáhne jeho daňovou povinnost), ale opomněl tuto změnu promítnout i do vedení měsíční mzdové evidence. Dle přechodných ustanovení zůstává měsíční limit pro daňový bonus po zbývající měsíce roku 2021 nezměněn. Následně bude vše narovnáno v rámci ročního zúčtování daně či daňového přiznání za zdaňovací období roku 2021, protože maximální roční výše daňového bonusu byla zrušena již v rámci daňového balíčku. 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás