Nové „eko výzvy“ pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v závěru loňského roku další vlnu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ta se zaměřuje na úspory energií a jejich efektivní využití. O dotace se mohou ucházet i velké podniky.

Nové výzvy programu Nízkouhlíkové technologie jsou rozčleněné podle jednotlivých oblastí: Elektromobilita, Akumulace energie a Druhotné suroviny. Šanci na podporu mají inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie, projekty směřující k efektivnímu využití druhotných surovin nebo pořízení elektromobilů různých kategorií i nabíjecích stanic. Žádosti o podporu lze předložit od 6. ledna do 28. května 2020 a v rámci každé z aktivit lze na jeden ekonomický subjekt podat až 10 žádostí o dotaci.

Míra podpory velkých podniků se pohybuje v rozmezí 20–60 % ze způsobilých výdajů, které tvoří dlouhodobý majetek. Maximální výše dotace může činit až 70 milionů korun.

Program Úspory energie v SZT (soustavách zásobování teplem) podporuje výstavbu či rozvoj stávajících soustav zásobování tepelnou energií nebo jejich rekonstrukci. Projekty mohou být zaměřené také na instalaci a modernizaci distribučních technologických zařízení či plynových kogeneračních jednotek.

Žádosti o podporu se podávají od 8. ledna do 14. prosince 2020 a jeden ekonomický subjekt může využít až osm žádostí o dotaci. Velké podniky mohou obdržet podporu až 40 % způsobilých výdajů, k nimž patří především dlouhodobý majetek. V programu lze získat dotaci na projekt ve výši až 200 milionů korun.

Poslední vyhlášenou výzvou loňského roku je výzva Fotovoltaické systémy v programu Úspory energie, která se zaměřuje na instalaci fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu podniku.

Program přijímá žádosti o podporu od 13. ledna do 31. srpna 2020. Míra podpory velkých podniků činí 60 % způsobilých výdajů, které tvoří především instalace fotovoltaik a inženýrská činnost. Maximální výše dotace činí 50 milionů korun na jeden projekt, přičemž lze předložit až 20 žádostí o podporu.

Rádi vám poskytneme bližší informace, případně prověříme, zda další podmínky programu vyhovují plánovaným aktivitám vaší společnosti.
 

Sdílet článek