Zpět na výpis

Nové evropské předpisy zvýší odpovědnost poskytovatelů platebních služeb

Evropská komise publikovala návrh směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (tzv. PSD3) a návrh nařízení o platebních službách (tzv. PSR). Cílem je revidovat stávající úpravu vzhledem k rychle se měnícím trendům ve světě financí. Komise se především zaměřila na ochranu spotřebitelů a uživatelů, systém otevřeného bankovnictví a rozdílné postavení bankovních a nebankovních poskytovatelů platebních služeb.

Nové povinnosti pro poskytovatele

Stěžejním problémem současné právní úpravy je dle Komise ohrožení spotřebitelů podvody a jejich nedůvěra v platby. PSR tak zvyšuje odpovědnost poskytovatelů platebních služeb v případě podvodného jednání:  

  • Nově budou povinni bezplatně ověřovat soulad mezi jedinečným identifikátorem (např. IBAN) a jménem příjemce, které plátce uvedl a pokud poskytovatel plátce na nesoulad neupozorní, pak plně odpovídá za veškeré finanční ztráty na straně plátce.  
  • V situaci, kdy bude spotřebitel zmanipulován třetí osobou, která se vydávala za zaměstnance poskytovatele, bude poskytovatel povinen vrátit celou částku podvodné transakce spotřebiteli (pokud třetí osoba neoprávněně užila jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo poskytovatele a zároveň spotřebitel podvod bez zbytečného odkladu oznámil policii).  
  • Na poskytovatele rovněž dopadne povinnost sdílet data o podvodech s ostatními poskytovateli platebních služeb. 


Kontrola uživatelů nad údaji se zvýší 

V rámci otevřeného bankovnictví budou poskytovatelé povinni zavést specializované rozhraní pro uživatele, kde budou mít přehled o dříve udělených přístupech k otevřenému bankovnictví (tzv. přehledy o povoleních). Komise považuje za nezbytné, aby uživatelé měli plnou kontrolu nad svými údaji a jasné informace o povoleních přístupu k údajům. Postavení poskytovatelů platebních služeb by se ale také mělo v některých ohledech zjednodušit: například se má zrušit povinnost udržovat trvalé „záložní“ rozhraní pro účely výměny údajů s poskytovateli služeb informování o účtu a s poskytovateli služeb iniciování platby. 


Konec rozdílného postavení bankovních a nebankovních poskytovatelů 

Další významnou změnou je zrušení rozlišování mezi platebními institucemi a institucemi elektronických peněz. Nově tak budou PSD3 a PSR upravovat pouze platební instituce. Licence vydané před účinností PSD3 budou patrně platné ještě 24 měsíců od účinnosti této směrnice. Platební instituce a instituce elektronických peněz tak budou muset v této lhůtě podat novou žádost o udělení licence příslušným vnitrostátním orgánům. U nás by to měla být i nadále ČNB. 

Pokud bude vše probíhat dle plánu Komise, navrhovaná úprava nabude účinnosti v průběhu roku 2025. Poté bude směrnice PSD3 transponována do vnitrostátního práva, v ČR pravděpodobně novelizací zákona o platebním styku. Je však důležité včas se na tyto změny připravit.