Novela daňového řádu zamířila do Senátu – shrnujeme zásadní změny

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu daňového řádu. Dle slov ministryně financí schválení této novely umožní zavedení online finančního úřadu, který má vzniknout na půdorysu daňové informační schránky. Změn je ale více a ovlivní život téměř všech daňových poplatníků. Pozitivní zprávou je, že novela na základě pozměňovacích návrhů neobsahuje některé kritizované body.

Základní změny, které novela přináší:  

  • lhůta pro podání daňových přiznání za roční zdaňovací období se v případě elektronického podání automaticky prodlužuje na čtyři měsíce, 
  • zálohy na odpočet DPH umožní finančnímu úřadu vracet část nadměrného odpočtu, která nebude prověřována, 
  • lhůta pro vracení nadměrných odpočtů (typicky na DPH) se prodlužuje z 30 na 45 dnů; podle přechodných ustanovení se nová lhůta bude týkat až těch zdaňovacích období, u kterých uplyne lhůta pro podání daňových tvrzení po účinnosti novely, 
  • osobní projednání zprávy o daňové kontrole nahradí oznámení o jejím ukončení; ústní jednání k jejímu zahájení zase doručení oznámení o zahájení daňové kontroly s vymezeným rozsahem, 
  • pokud správce daně před zahájením daňové kontroly nevydá výzvu k podání dodatečného daňového přiznání, nebude to mít za následek nezákonnost celé daňové kontroly,  
  • podnikatelé – fyzické osoby budou moci požádat o přidělení nového daňového identifikačního čísla, tak aby neobsahovalo rodné číslo,  
  • zcela se mění systematika úroků, a to úroků hrazených jak daňovými subjekty, tak i správcem daně. 

Na základě pozměňovacích návrhů nakonec nebude zrušena toleranční doba pro opožděné tvrzení daně. Poslanci zrušili pouze toleranci týkající se prodlení s platbou daně. V praxi to znamená, že opožděné podání daňového přiznání do pěti pracovních dnů nebude podléhat pokutě. Daň bude ale potřeba uhradit v termínu. Úrok z prodlení bude nabíhat už od prvního dne po termínu splatnosti daně, což je podle ministerstva financí kompenzováno zvýšením jeho minimální hranice z 200 na 1 000 korun. Pokud úrok za jedno zdaňovací období nepřesáhne tuto částku, nevzniká povinnost jej hradit. 

Další novinkou oproti původnímu návrhu je úprava tzv. formulářového podání, která reaguje na judikaturu Ústavního soudu. Zákon nově vyjmenovává okruh údajů, jež lze v registračních formulářích a formulářích daňového tvrzení požadovat. Náležitosti jednotlivých formulářů a jejich uspořádání stanoví ministerstvo financí vyhláškou. 

Novela byla 24. února postoupena Senátu, který má 30 dnů na vyjádření. Její účinnost se bude odvíjet od průběhu dalšího legislativního procesu. S ohledem na rychlost, s níž prošla druhým a třetím čtením, očekáváme vyhlášení ve sbírce zákonů brzy.  

Sdílet článek