Daně
5. 9. 2018

Novela DPH 2019: Vystavujete, distribuujete nebo akceptujete poukázky? Víte, jak v roce 2019 správně vypočíst daň?

V rámci čtvrtého dílu tetralogie o novinkách v oblasti DPH se zaměříme na poukázky a změny v samotném způsobu výpočtu daně.

Klára Sauerová
Petra Němcová
Nikoleta Ščasná

Poukazy nově od roku 2019

Vystavujete, distribuujete či akceptujete na své zboží a služby poukázky? Jak jsme avizovali v únorovém vydání Daňových a právních aktualit, v lednu 2019 vstoupí v účinnost evropská směrnice o poukazech, která stanovuje nová pravidla pro uplatňování poukazů v Evropské unii. Česká republika ji povinnou transpozicí implementuje do zákona o DPH. Nová pravidla se však nebudou týkat slevových kupónů. 

Pro stanovení správného režimu DPH je primárně nutné rozlišit, zda se jedná o tzv. jednoúčelový nebo víceúčelový poukaz. Zjednodušeně jde o odpověď na otázku, zda v okamžiku nákupu poukazu je známá sazba a místo dodání předmětného plnění, na které se poukaz vztahuje či nikoli. V prvním případě půjde o jednoúčelový poukaz, v tom druhém o víceúčelový. V praxi však toto rozlišení nemusí být vždy snadné. 

V případě jednoúčelových poukazů novela stanoví, že už pouhý převod tohoto poukazu se pro účely DPH považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se poukaz vztahuje. Toto plnění je uskutečněné podnikatelem, jehož jménem je převod poukazu proveden. Jestliže poukaz vlastním jménem vydala jiná osoba než dodavatel plnění, je pro účely DPH stanovena speciální fikce. Dle této fikce se předání zboží nebo poskytnutí služby výměnou za poukaz považuje za poskytnutí plnění konečným dodavatelem/poskytovatelem této jiné osobě (emitentovi poukazu). Fikce však platí pouze pro část úplaty kryté daným poukazem. 

Novela také stanovuje povinnost vrátit již uplatněný odpočet u jednoúčelového poukazu, jestliže tento nebyl v rámci tří let použit ani převeden. Na stejnou povinnost úpravy již odečtené DPH u neuplatněných jednoúčelových poukazů musí plátci myslet i v případě zrušení registrace k DPH. 
Doporučujeme proto detailně zrevidovat dosavadní struktury, ve kterých různé vouchery/poukázky figurují, a ověřit, zda uplatňovaný režim DPH odpovídá nové legislativě. 

Konec s rozdíly u vypočtené daně  

Změna se dotkne i výpočtu daně samotné. V současnosti se uplatňují dva způsoby, jak vypočítat DPH, a to tzv. výpočtem shora nebo výpočtem zdola. Daň se tak může dle způsobu výpočtu lehce lišit. Jak uvádí důvodová zpráva, aby byl naplněn požadavek na stejnou výši daně při uplatnění kterékoliv z obou variant, je změněn způsob stanovení hodnoty koeficientů. Je možné, že si tato změna vyžádá úpravu vašeho pokladního a fakturačního softwaru, a je potřeba se na ni připravit.   

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign