Zpět na výpis

Novela DPH 2020: Evropská komise vysvětluje call-off sklady

Poslanecká sněmovna na lednové schůzi ve druhém čtení projedná novelu zákona o DPH, která zavádí tzv. Quick fixes. Okolní evropské státy většinou implementaci do 1. ledna 2020 stihly. Evropská komise na konci prosince 2019 publikovala konečné znění vysvětlivek (Explanatory notes) ke Quick fixes. Obsahují problematiku malých ztrát a přirozených úbytků v rámci konsignačních (call-off) skladů, které samotná novela DPH neřeší. Dále se například věnují vzniku provozovny pro účely DPH, právě při existenci konsignačních skladů.

Implementaci novely evropské směrnice DPH, tzv. Quick fixes, Česko nestihlo v termínu. Čeští plátci se tak mohou na začátku letošního roku potýkat s problémy souvisejícími se zpožděním na české straně a již implementovanou úpravou DPH na straně jiných členských států. Komplikace budou i technického rázu (např. jak v souhrnném hlášení správně deklarovat dodávky zboží do konsignačních skladů umístěných v ostatních členských státech). České plátce mohou zaskočit i nové požadavky evropských dodavatelů ohledně dokumentace na prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Vysvětlivky obsahují mnoho ilustrativních případů, které mohou být užitečné i pro české plátce. Jedním z témat je problematika malých ztrát a přirozených úbytků v rámci konsignačních (call-off) skladů, kterou novela DPH neřeší. Jde však o situaci v praxi běžnou, která by bez určité míry tolerance automaticky vedla k registraci evropských dodavatelů k DPH. Vysvětlivky s odkazem na závěry jednání Výboru pro DPH (zástupci členských států EU) uvádějí určitou toleranční hranici malých ztrát ve skladech. Většina států souhlasila s toleranční hranicí na úrovni 5 % hodnoty nebo množství naskladněného zboží s tím, že konečné rozhodnutí bylo ponecháno v kompetenci jednotlivých členských států. Znamená to, že ztráty do této hranice nemusí představovat porušení podmínek pro aplikaci zjednodušení call-off skladů.

Vysvětlivky se také zabývají otázkou vzniku provozovny pro účely DPH v návaznosti na existenci konsignačních skladů. Zatímco aplikaci zjednodušení dle novely nebrání „pouhá“ registrace dodavatele k DPH v členském státě, kde se sklad nachází, vznik provozovny není se zjednodušením slučitelný. A to bez ohledu na skutečnost, zda se provozovna dodávek přes konsignační sklad účastní či nikoli. Výbor pro DPH se většinou shodl na tom, že provozovna vzniká v případě, kdy sklad vlastní (nebo pronajímá) a přímo provozuje dodavatel, a to svými vlastními prostředky, které se v daném státě nacházejí.