Novela DPH 2021: e-commerce

Od roku 2021 se zvláštní režim jednoho správního místa rozšíří na zásilkový prodej zboží. Ten bude nově obecně zdaňován v zemi příjemce. Výjimku mohou mít malé podniky. Z důvodu harmonizace se také ruší osvobození od DPH u dovozu zásilek malé hodnoty. Nové povinnosti v oblasti DPH vznikají také internetovým platformám.

Návrh novely českého zákona o DPH týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce) vychází z daňového balíčku Rady Evropské unie, který bude účinný od 1. ledna 2021 v celé Evropské unii. Cílem je harmonizace, boj proti daňovým podvodům a narovnání konkurence mezi dodavateli z EU a třetích zemí. Výrazně se rozšíří působnost zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini-One-Stop-Shop – „MOSS“). Bude se využívat nejen u digitálních služeb, ale nově i v případě prodeje zboží na dálku a dovozu zboží nízké hodnoty (150 eur), a to včetně prodeje prostřednictvím internetových rozhraní a platforem.

Změny u zásilkového prodeje zboží;

Pro zásilkový prodej se zavádí termín „prodej zboží na dálku“ a přidává se termín „prodej dovezeného zboží na dálku“.

Obecně bude prodej zboží na dálku konečnému spotřebiteli (nepodnikateli) zdaňován v místě spotřeby. Nebude se už sledovat překročení obratu pro jednotlivé státy. Dále bude možná výjimka pro malé podniky usazené pouze v jednom z členských států Evropské unie, které nepřekročí roční prahovou hodnotu 10 000 eur pro prodej zboží na dálku i poskytování služeb v rámci celé EU. Do této hranice může dodavatel uplatnit zdanění ve státě, odkud zboží dodává.

Nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH

Provozovatelům elektronických rozhraní a platforem, které usnadňují prodej zboží na dálku,; přibydou nové povinnosti v oblasti DPH. Novela zavádí právní fikci uskutečnění prodeje zboží platformě a následně platformou konečnému zákazníkovi. Jediné plnění je tak pro účely DPH fiktivně rozděleno na dvě s tím, že přeprava je přiřazena k dodání zboží konečnému zákazníkovi.

Nová pravidla se vztahují na prodej dovezeného zboží na dálku do hodnoty 150 eur a na dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k dani v Evropské unii. Provozovatelé internetových platforem budou moci využít zvláštní režim jednoho správního místa dle nových pravidel.

V návaznosti na zmíněnou fikci vznikají provozovatelům platforem další povinnosti, jako je například vedení záznamů o veškerých uskutečněných plněních na platformě.

Zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty

V souvislosti s dlouhodobým nárůstem dovozu zásilek malé hodnoty (maximálně 22 eur) bude zrušeno jejich osvobození od DPH, které je vůči evropskému trhu diskriminační. U dovezeného zboží s hodnotou do 150 eur bude možné uplatnit dva režimy – dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty. Ten druhý zmiňovaný umožní držitelům zvláštního povolení, například poště, proclít a vyměřit DPH souhrnně za kalendářní měsíc v rámci doplňkového celního prohlášení.

Sdílet článek