Novela DPH 2021: Ve většině oblastí e-commerce je možné využít přímý účinek evropské směrnice

Od 1. července 2021 je účinná novela evropské směrnice o DPH týkají se elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Česká republika ji bohužel nestihla včas implementovat. Novela českého zákona o DPH čeká na schválení v Senátu. Odpověď na to, jak od července postupovat, se snaží dát čerstvě publikovaná Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Ve většině oblastí bude možné využít přímý účinek směrnice.

Základní princip, tzn. možnost až do účinnosti české novely zákona o DPH postupovat buď dle současného znění zákona, nebo aplikovat přímý účinek novelizované evropské směrnice, potvrzuje i Informace GFŘ.   

Základní otázkou je, které oblasti ovlivní skutečnost, že česká novela není dosud schválená a tedy účinná, a nakolik. Důležitou změnou, kterou novela přináší, je zrušení prahových hodnot pro jednotlivé členské státy od 1. července 2021. Doposud bylo do překročení prahových hodnot zasílané zboží daněno v zemi odeslání. Jestliže se místo zdanění nachází v jiném členském státě EU, je zřejmé, že na povinnost danit zasílané zboží v zemi konečného příjemce v jiném členském státě EU nemá zpoždění legislativního procesu v České republice žádný vliv. Otázkou je, zda režim jednoho správního místa v České republice bude pro vypořádání této daně možné využít už před účinností české novely. Informace GFŘ tuto možnost připouští, rozumíme tedy, že mechanismus jednoho správního místa (One-Stop-Shop, OSS) je už plně funkční. Registrace do OSS je možná už od dubna 2021.  

S ohledem na skutečnost, že čeští plátci zasílající zboží do EU koncovým zákazníkům musí nadále deklarovat základy daně pro dané prodeje ve svém českém přiznání k DPH i v případě, že budou využívat OSS, upřesňuje GFŘ i tento postup. V souvislosti s novelou dochází také k úpravám formuláře pro přiznání k DPH – dané prodeje se budou deklarovat na řádku 24.  

Co se týká dovozu zásilek malé hodnoty, bude až do účinnosti české novely zachováno současné osvobození od DPH u zásilek do 22 eur. To platí i pro dovozy s využitím režimu jednoho správního místa (Import-One-Stop-Shop, IOSS).   

GFŘ dále informuje o možnosti přímé aplikace směrnice i pro ty prodeje zboží na dálku a prodeje dovezeného zboží na dálku, které jsou usnadněny elektronickým rozhraním (platformou).   

Také Celní správa vydala informace o vazbě mezi registrací k DPH a povinností podávat hlášení Intrastat. Pokud evropský či zahraniční dodavatel v souvislosti s využitím jednoho správního místa zruší registraci k české DPH, končí zároveň i jeho povinnost podávat hlášení Intrastat, a to v měsíci, kdy byla zrušena registrace. Upozorňujeme však, že v ostatních členských státech EU tato vazba nemusí být samozřejmostí. Doporučujeme proto ověřit podmínky podávání Intrastatu v konkrétním členském státě, kde došlo k deregistraci od DPH. Zatím se zdá, že některé členské státy budou vyžadovat podávání Intrastatu i v případě, že registrace k DPH byla zrušena a daň je nově vypořádávána v rámci OSS.   

Sdílet článek