Novela DPH 2021 zavádí pojem „domnělý dodavatel“

Pozice provozovatele elektronického rozhraní dozná od 1. července 2021 z pohledu DPH velkých změn. V souvislosti s chystanou novelou zákona o DPH týkající se e-commerce budou muset jednotlivé e-shopy, které zajišťují prodej zboží od zahraničních dodavatelů, posuzovat, zda se dostaly do pozice domnělého dodavatele.

Platformy (elektronická rozhraní, portály, e-shopy), které usnadňují prodej zboží na dálku, se od 1. července 2021 pro účely DPH stanou u vybraných plnění tzv. domnělými dodavateli. S tím souvisí odpovědnost za odvod DPH z předmětné transakce a vedení relevantních záznamů. Rozhodující budou parametry dané platformy, status původního dodavatele a lokalita, ze které je zboží odesláno. Případné omezení odpovědnosti dané platformy bude podléhat přísným kritériím a bude se vztahovat jen na potenciální rozdíl mezi odvedenou a zákonem stanovenou částkou daňové povinnosti.

Rozhodující je, zda platforma usnadňuje prodej na dálku u dovezeného zboží nízké hodnoty (tj. zboží, jehož vlastní hodnota nepřesáhne 150 EUR) nebo prodej zboží na dálku konečným zákazníkům dodavatelem neusazeným v EU.

Nařízení Rady EU ke směrnici DPH definuje platformy (e-shopy), které usnadňují prodej zboží a které se mohou stát domnělými dodavateli, negativně. Konkrétně pouze taková platforma (e-shop), která současně splní všechny tři níže uvedené podmínky, se u vybraných prodejů nestane domnělým dodavatelem:

  • nestanoví přímo či nepřímo žádnou z podmínek, za kterých se prodej uskutečňuje;
  • nepodílí se přímo nebo nepřímo na schvalování účtování poplatku a
  • nepodílí se přímo nebo nepřímo na objednání či doručení zboží.

Domnělým dodavatelem dále nebude takový e-shop, který pouze zpracovává platby nebo dané zboží jen inzeruje či přesměrovává zájemce o zboží na jiná elektronická rozhraní.

Výše uvedené parametry jsou podrobněji specifikovány ve Vysvětlivkách Evropské Komise, o jejichž českém překladu jsme už informovali. I přes výčet jednotlivých případů nemusí být rozhodnutí o tom, zda platforma usnadňuje daný prodej, vůbec jednoduché.

O možnostech a způsobech, jak platforma předmětnou DPH vypořádá, budeme informovat v příštích Daňovkách.

Sdílet článek