Novela EET a 10% DPH na stravování a e-knihy

Prezident na konci září podepsal novelu zákona o EET, podle které se do povinné elektronické evidence tržeb zařadí i zbývající, dosud vyjmuté podniky a podnikatelé. Náběh posledních vln EET se očekává od května 2020. Ke stejnému datu se přesunou stravovací služby, vybrané služby s vysokým podílem lidské práce a e-knihy do 10% sazby DPH.

Novela sjednocuje náběh třetí a čtvrté fáze EET. Podnikatelé spadající do těchto fází začnou evidovat tržby od sedmého měsíce po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. Zákon explicitně zohledňuje závěry Ústavního soudu, jehož rozhodnutí z evidence tržeb vyňalo platby uskutečněné platebními a kreditními kartami. 

Další z oblastí, kterých se novela dotýká, je činnost „malých“ podnikatelů (fyzických osob neregistrovaných k české DPH), jejichž hotovostní příjmy za rok nepřesahují 600 tisíc korun a kteří mají maximálně dva zaměstnance. Nově mohou tito podnikatelé namísto on-line evidence využít evidenci tržeb ve zvláštním režimu. Což znamená, že mohou evidovat na papírových paragonech, které obdrží zdarma od finanční správy. Na finanční úřad pak budou evidenci zasílat kvartálně, a to do 20 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.  

Pro zajímavost, na základě pozměňovacího návrhu poslance v rámci čtení ve Sněmovně se do výjimek z EET zařadil předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince a provozování sociálních služeb. Zejména pro české subjekty, které mají tržby i mimo území České republiky, bude vítanou novinkou omezení evidence pouze na tržby uskutečněné na území České republiky. 

Zákon o dani z přidané hodnoty

Současně s novelou zákona o EET dochází v rámci novely zákona o DPH k přesunu vybraných služeb do druhé snížené sazby (10% DPH). Jde například o stravování s výjimkou tabákových a alkoholických nápojů. Točené pivo však do 10% sazby spadne dle původního návrhu. Této nižší sazbě budou podléhat i specifikované řemeslné či odborné služby a vodné a stočné. 

Novela reflektuje i změny v evropské legislativě v oblasti elektronických knih, časopisů a ostatních periodik. V případě, že se tyto ve své papírové podobě kvalifikují do 10% sazby DPH, bude se stejná sazba vztahovat i na jejich elektronické verze. Obdobně se bude postupovat v případě jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních služeb. Účinnost novely zákona o DPH je navázána na spuštění poslední fáze EET.  

Sdílet článek