Zpět na výpis

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Návrh novely zákona o DPH, který by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2024, přináší novou oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb o platbách do zahraničí. Povinnost vychází ze změn evropské legislativy, díky které vznikne Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP). Ten bude podávat přehled o přeshraničních platbách, jež příjemci získali od svých spotřebitelů nakupujících on-line.

Návrh novely zákona, který je aktuálně ve vnějším připomínkovém řízení, ukládá poskytovatelům platebních služeb (tj. především bankám) vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích a poskytovat správci daně údaje z této evidence. Důvodem je zavádění nových zjednodušení v oblasti elektronického obchodování, která umožňují nakupovat bez fyzické přítomnosti v kamenné prodejně, avšak zároveň otvírají prostor pro podvody.

Na koho se povinnost bude vztahovat?

Povinnost vést evidenci se vztahuje na všechny poskytovatele platebních služeb, kteří je poskytují na území České republiky – nemusí se tedy nutně jednat pouze o české subjekty. Platební službou rozumíme platební transakce jako převod prostředků z vlastních zdrojů i úvěrů ve formě plateb platební kartou, inkasem či trvalým příkazem. Podstatné je, že dochází k převodu peněžních prostředků. Evidují se platby přijaté z jiného členského státu a platby plynoucí do třetí země. Povinnost reportovat přeshraniční platby se aktivuje až po překročení hranice 25 přeshraničních plateb během kalendářního čtvrtletí připsaných jedné osobě.

Které údaje se budou zaznamenávat?

Evidence nezavádí nové povinnosti v podobě sběru nových informací, které by dosud poskytovatelé platebních služeb neevidovali. Zaznamenávají se údaje jako BIC poskytovatele platební služby, jméno příjemce platby, DIČ (které nemusí být nutně přidělené pro účely DPH), IBAN/BIC příjemce platby, adresa příjemce a případně další údaje o platbě (např. datum a čas platby, částka či měna).

Jaké budou termíny a formát oznámení?

Oznámení se budou předkládat správci daně do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, a to i v případě, kdy nevznikla povinnost vést evidenci (tzv. nulový report). Oznámení se musí podat vždy k poslednímu dni v měsíci, i když připadá na víkend nebo svátek. Podání bude elektronické – datovou zprávou v předem stanovené struktuře.

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás