Zpět na výpis

Novela zákona o DPH 2025

Ministerstvo financí předložilo v únoru do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Rozsáhlá novela transponuje dvě nové evropské směrnice – tzv. „sazbovou směrnici“ a směrnici o zvláštním režimu pro malé podniky. Dále také reaguje na judikaturu SDEU a na zkušenosti z aplikační praxe. Měla by přinést zjednodušení a zpřehlednění, či odstranit některé výkladové rozpory.

Plánovaná účinnost novely je 1. ledna 2025. Některé změny mají ovšem odložený účinek od 1. července 2025 (osvobození od daně při vývozu zboží a vracení daně cestujícím ze třetích zemí) a od 1. ledna 2027 (zrušení omezení uplatnění části nároku na odpočet daně u vybraných vozidel). 

Vzhledem k rozsáhlosti novely uvádíme pouze vybrané oblasti změn:

  • opravy základu daně, především u nedobytných pohledávek;
  • změna lhůty pro uplatnění nároku na odpočet na dva roky;
  • zrušení konceptu majetku vytvořeného vlastní činností;
  • nová povinnost zákazníků vrátit nárok na odpočet v případě neuhrazených závazků;
  • implementace režimu pro malé podniky;
  • změna místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělání a zábavy v případě, kdy je služba poskytována „online“.

Materiál naleznete v elektronické databázi vlády na tomto odkazu.

V následujících vydáních Daňovek se připravovaným změnám budeme věnovat podrobněji.