Novela zákona o pobytu cizinců neprošla Senátem

Poslanecká sněmovna v půli června schválila dlouho očekávaný návrh novely zákona o pobytu cizinců a předala jej k projednání Senátu. Senát novelu 1. července odmítl. Představujeme jak novinky, které má novela přinést, tak i sporné body, pro které ji Senát odmítl.

Na první pohled viditelnou a výraznou novinkou je promítnutí problematiky brexitu a s ním spojená adaptace výstupové dohody do zákona. Zákon nově zohledňuje principy a pravidla zakotvené v této dohodě. Novela mezi jiným upravuje problematiku občanů Spojeného království, kteří během přechodného období oprávněně pobývali v České republice a jejichž pobyt pokračuje i po uplynutí tohoto období. Dále řeší otázku statusu jejich rodinných příslušníků, jakož i otázku dokladů, které budou občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům vydávány. 

Pravděpodobně největší a nejkomplexnější změnu doznala problematika rodinných příslušníků. Mění se definice rodinného příslušníka občana EU, resp. České republiky, která nyní více konkretizuje jednotlivé kategorie a omezuje tak možnost nejasného výkladu zákona. Novela zároveň přináší zcela novou definici rodinných příslušníků občanů Spojeného království, přičemž definuje podmínky k získání statusu beneficienta výstupové dohody. 

Třetí velkou změnou, která již byla dříve avizovaná, je výměna současných pobytových oprávnění pro občany Spojeného království a jejich rodinné příslušníky za biometrické karty. Očekáváme, že bližší informace zveřejní ministerstvo vnitra, v jehož gesci tato agenda je. Původní návrh novely zákona z roku 2020 počítal s výměnou i pro ostatní občany EU a jejich rodinné příslušníky, nicméně současná podoba se vztahuje pouze na občany Spojeného království. 

Ani občané EU a jejich rodinní příslušníci nezůstanou změnami v této oblasti zcela nedotčeni. Jejich stávající doklady budou sice i nadále platné, ale u nově vydávaných potvrzení o přechodném pobytu se změní jejich název na Osvědčení o registraci. Kromě změny názvu se další výraznější změny neočekávají. V této souvislosti lze předpokládat, že bude upraven stávající formulář žádosti tak, aby reflektoval změny v terminologii. 

Novela přináší i několik dalších drobných změn. Například do žádosti o povolení k přechodnému pobytu pro rodinného příslušníka občana EU, který není tzv. přímým rodinným příslušníkem, je nutné dokládat i potvrzení o dostatečných příjmech. 

Senát nakonec novelu ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou odmítl. Hlavním důvodem byla zejména kontroverzní úprava povinného pojištění cizinců u Pojišťovny VZP. Tuto úpravu kritizovali nejen senátoři, ale i ministerstvo zdravotnictví, Hospodářská komora nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Novela se nyní vrací do Poslanecké sněmovny. Pro její schválení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců. Její další osud budeme sledovat a v některém z dalších čísel Daňovek Vám snad již budeme moci představit její konečnou podobu. 

Sdílet článek