Zpět na výpis

Novinky v DPH u cestovních kanceláří od roku 2022

K 1.lednu 2022 dochází k významným změnám v oblasti DPH u cestovních kanceláří. Cestovní kanceláře by měly zdaňovat přijaté zálohy a nadále by nemělo být možné provádět zdanění na základě agregovaných měsíčních dat. Dále má být dle názoru GFŘ zúženo osvobození u letecké přepravy osob v případě zahraničních zájezdů mimo Evropskou unii. Většina evropských zemí však již dříve přistoupila ke zjednodušení v podobě osvobození celé letecké přepravy a je tedy otázkou, proč by Česká republika měla být výjimkou.

Dle aktualizované Informace GFŘ k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu dochází s účinností od 1.ledna 2022 ke třem zásadním změnám:  

  • zrušení možnosti kalkulace DPH ze souhrnných dat za zdaňovací období u poskytnutých cestovních služeb,  
  • zavedení povinnosti odvádět DPH ze záloh přijatých na cestovní službu,   
  • zúžení osvobození od DPH u letecké přepravy probíhající na území Evropské unie v případě zahraničních zájezdů mimo Evropskou unii. 

První dvě výše uvedené novinky promítají principy DPH u cestovních služeb v souladu s tím, jak je nedávno judikoval Soudní dvůr Evropské unie (SD EU). Ve zkratce poskytovatel cestovní služby bude povinen vypočítat DPH z jednotlivých cestovních služeb (jednotlivých přirážek). Nebude již možné využít zjednodušení pro souhrnný výpočet přirážky za více cestovních služeb v rámci jednoho zdaňovacího období.  

Problematika vyúčtování přímých nákladů na jednotlivou cestovní službu, tj. napárování těchto nákladů na jednotlivé cestovní služby, je však v praxi poměrně komplikovaná. Otázkou je, nakolik je přiřazení skutečných přímých nákladů pro kalkulaci DPH podstatné, zejména v případě, že souhrnným výpočtem dojdeme ke shodným částkám DPH. Cestovní kanceláře totiž v praxi obecně provádějí vyúčtování skutečných nákladů na bázi destinace.      

Dále se i cestovní kanceláře budou nově muset řídit obecnými pravidly ohledně přijetí úplaty před uskutečněním plnění a tyto zálohy zdaňovat. 

Posledně uvedený záměr změny u osvobození letecké přepravy osob v případě zahraničních zájezdů, jde však, dle našeho názoru, nad rámec judikovaných principů a není v souladu s postupy v jiných členských státech EU ani se závěry a doporučením evropského Výboru pro DPH. Ten z důvoduzjednodušení u již dnes poměrně komplikovaného výpočtu DPH z přirážky v případě zvláštního režimu u cestovních služeb doporučil, aby u zahraničních zájezdů mimo Evropskou unii byla osvobozena celá mezinárodní přeprava osob.   

Změny v DPH u cestovních kanceláří jsou natolik významné, že budou vyžadovat značný zásah do metodiky výpočtu DPH, související úpravu firemních softwarů a jistě i navýšení administrativních kapacit, což může mít pro většinu cestovních kanceláří, zejména v dnešní době, dramatické dopady.