Daně
17. 1. 2018

Novinky v mezinárodní daňové spolupráci

V posledních letech bylo možné sledovat značný pohyb na poli mnohostranných nástrojů mezinárodní daňové spolupráce. Rok 2017 přinesl několik novinek v oblasti bilaterálních daňových smluv. Nabízíme vám jejich přehled, který doplňujme o změny nadcházejícího roku 2018.

Luděk Vacík
Lenka Fialková

Začátkem roku 2017 se mezi Českem a Chile začala uplatňovat dvoustranná smlouva o zamezení dvojímu zdanění (publikována pod č. 5/2017 Sb. m. sml.). V prosinci 2017 nastala zajímavá situace. Díky doložce nejvyšších výhod sjednané v článku 11 této smlouvy se snižuje sazba srážkové daně z úroků uplatňované v Česku a Chile, a to s účinností již pro rok 2017. Ve smlouvě se totiž obě země dohodly, že pokud Chile v budoucnu sjedná s jiným státem lepší smluvní podmínky, uplatní se takovéto podmínky i na vztah česko-chilský. V roce 2017 uzavřelo Chile smlouvu s Japonskem, kde se dohodlo na 4% srážkové dani z úroků. V důsledku toho se tato sazba použije i pro Česko, oproti 5% sazbě sjednané původně.

V roce 2017 vstoupila v platnost smlouva o výměně informací mezi ČR a Belize – č. 62/2017 Sb. m. sml. Belize se tak stalo třináctým státem, se kterým ČR uzavřela smlouvy o výměně informací a spolupráci v daňové oblasti. Seznam těchto států najdete zde

Česká strana ratifikovala dvoustrannou daňovou smlouvu s Turkmenistánem (sněmovní tisk 805). Zatím nemáme informace, že by se to podařilo i na turkmenské straně a smlouva mohla vstoupit v účinnost začátkem roku 2018.

V červnu 2017 vyšel pokyn k uplatňování smlouvy mezi ČR, Srbskem a Černou Horou. Srbsko-černohorská daňová správa upozorňuje na nový formulář, ve kterém musí daňoví rezidenti z Česka potvrzovat svoji daňovou rezidenci pro uplatnění úlev na srbské straně.

Zákon o mezinárodní spolupráci v daňové oblasti byl v letech 2016–2017 novelizován třikrát, a to v důsledku mnohostranných úmluv nebo směrnic EU, tedy vždy s dopadem na členské státy EU či třetí státy. Do zákona byla začleněna také dohoda s USA (tzv. FATCA). Aktualizovaný stav v oblasti automatické výměny informací mezi daňovými správami shrnuje Informace ministerstva financí.

Automatické výměně informací podléhají nejenom informace o zůstatcích na účtech poskytnuté bankami a dalšími finančními institucemi. Dotýká se i dalších druhů údajů o daňových nerezidentech (příjmy ze zaměstnání, příjmy z nemovitého majetku, dividendy atd.) nebo také závazných posouzení vydaných daňovými správami a zpráv podle zemí (Country-by-Country-Reporting). Další novinkou s globálním dopadem je zohlednění některých změn ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění prostřednictvím multilaterálního mezinárodního nástroje – tzv. MLI s předpokládanou účinností od roku 2019. V budoucnu bude nutno číst dvoustrannou daňovou smlouvu v kontextu tohoto nástroje a sledovat, k jakým ustanovením se přihlásila Česká republika a k jakým daný stát v konkrétní daňové situaci.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign