Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2022

S novým rokem přicházejí změny ve zdaňování zaměstnanců a v odvodech pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zvyšuje se základní sleva na poplatníka a dochází k navýšení limitu, od kterého se mzda daní 23% sazbou daně v rámci progresivního zdanění příjmů. Zaměstnané rodiče potěší zvýšení tzv. školkovného a možnost uplatnit vyšší daňové zvýhodnění na děti a daňový bonus již v rámci měsíčních mezd.

Přinášíme přehled nejvýznamnějších novinek pro rok 2022:

Zvyšuje se maximální roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, který bude nově činit 1 867 728 Kč. Tato změna se projeví i v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Příjmy zaměstnanců překračující tuto částku budou daněny 23% sazbou daně (v rámci měsíčních mezd se pro 23% sazbu daně uplatní hranice 155 644 Kč). Do tohoto limitu se i nadále použije 15% sazba daně.

Vzrostla základní sleva na poplatníka na částku 30 840 Kč (z 27 840 Kč v roce 2021). Měsíční sleva uplatněná při výpočtu zálohy na daň bude činit 2 570 Kč.

Při zúčtování mezd za leden 2022 bude možné uplatňovat vyšší daňová zvýhodnění na měsíční bázi. Vyšší částky byly schváleny již pro rok 2021, avšak uplatňovat je budeme v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání za rok 2021. Daňové zvýhodnění na druhé dítě činí 22 320 Kč (tj. 1 860 Kč měsíčně), na třetí a další dítě je daňové zvýhodnění 27 840 Kč (tj. 2 320 Kč za měsíc). Sleva na první dítě se pro rok 2021 ani 2022 nezměnila a činí 15 204 Kč (tj. 1 267 Kč měsíčně).

Od ledna 2022 se zvýšila minimální mzda o 1 000 Kč, a to na 16 200 Kč, což má vliv i na minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. V důsledku toho se také zvyšuje sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) na částku 16 200 Kč ročně. 

Další změna nastala u výplaty měsíčního daňového bonusu. Roční strop u daňového bonusu byl zrušen již v daňovém balíčku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, nicméně pro výpočet měsíčních mezd byl tento limit zachován až do konce roku 2021. V rámci měsíčního výpočtu mezd tak bude možné daňový bonus vyplatit poprvé při výpočtu mzdy za leden 2022. Nárok na daňový bonus za rok 2021 bude vyrovnán v ročním zúčtování daně (či daňovém přiznání). Podmínkou pro uplatnění daňového bonusu i nadále zůstává roční příjem ze zaměstnání nebo samostatné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (tj. pro rok 2022 ve výši 97 200 Kč). Měsíční příjem pro uplatnění daňového bonusu v rámci mezd musí dosahovat nejméně poloviny minimální mzdy, tedy 8 100 Kč.

Nově také bude možné za rok 2022 v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně uplatnit slevu na dani u zastavených exekucí. Podrobnější informace najdete v našem článku ze září 2021.
 

Sdílet článek