Zpět na výpis

Nový zákon o účetnictví má jasné obrysy

Zákon slibuje snížení administrativní zátěže a posun vedení účetnictví k mezinárodním standardům. Současně s prováděcími vyhláškami, účetními standardy a změnovým zákonem, který novelizuje související legislativu včetně zákona o daních z příjmů, by měl být zákon účinný od 1. ledna 2024. Jeho návrh už prošel vnějším připomínkovým řízením, znění doprovodných předpisů ještě nebylo zveřejněno.

Hlavní cíle

Jedním z cílů nové úpravy je koncepční sladění s uznávanými účetními rámci ve světě tak, aby nekolidovala s požadavky práva EU. Příkladem je změna v pojetí finančního leasingu, který bude mít účetní zachycení obdobné jako pořízení majetku koupí. Nová úprava by měla snížit administrativní zátěž a zároveň zkvalitnit a zvýšit transparentnost účetních závěrek. Zákon klade především důraz na účetní výkaznictví, a nikoliv na jeho vedení a účtování jednotlivých účetních případů. Rozšíření mezinárodních účetních standardů

Nový zákon počítá s rozšířením povinnosti, případně možnosti používat mezinárodní účetní standardy. Povinné by měly být pro obchodní korporace, jejichž investiční cenné papíry jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu, a dále pro většinu finančních institucí včetně investičních fondů. Dobrovolně by pak mezinárodní účetní standardy mohly používat daňové subjekty spadající pod Specializovaný finanční úřad nebo účetní jednotky, které předpokládají, že budou v účetním období zahrnuty v konsolidované účetní závěrce sestavené podle mezinárodních účetních standardů. V této souvislosti bude z daňového pohledu důležité, zda dojde k očekávané změně zákona o daních z příjmů, která by umožnila použít finanční výkazy připravené podle mezinárodních účetních standardů i pro stanovení základu daně. Institut funkční měny, novinky pro audit a zjednodušení pro neziskovky a zahraniční společnosti

Zákon zavádí nový institut funkční měny. Jde o měnu, ve které účetní jednotka uskutečňuje převážnou část svých činností. Měnou účetnictví může být česká koruna nebo cizí měna, pokud je funkční měnou a pokud se pro tuto měnu účetní jednotka rozhodne. Tato změna by tedy vedla k eliminaci kurzových rozdílů účetních jednotek vztahujících se k funkční měně.  

Plánují se i změny kritérií pro povinný audit. Nově by měl platit pro velkou účetní jednotku, střední účetní jednotku a mateřskou entitu plnící konsolidační povinnost. Alternativně se navrhuje zvýšení stávajících limitů (aktiva celkem 65 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 130 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců za účetní období 50). 

Značné zjednodušení by měl nový zákon přinést neziskovým organizacím, fyzickým osobám nebo pobočkám zahraničních entit, které by neměly být považovány za účetní jednotky. V důsledku toho nebudou mít povinnost vést účetnictví podle tohoto zákona. 

Nový zákon zároveň implementuje směrnici EU, která ukládá vybraným společnostem povinnost zveřejňovat zprávu o daních z příjmů. Účinnost od roku 2024

Vzhledem k probíhajícímu legislativnímu procesu a obsáhlým připomínkám (např. Komory daňových poradců ČR, Hospodářské komory ČR nebo ČNB) můžeme očekávat řadu úprav a konečný návrh předložený Poslanecké sněmovně se tak může dočkat značných změn. Důležité bude také sledovat navazující změny v podzákonných přepisech a v souvisejících zákonech, jejichž zveřejnění očekáváme v prvních měsících roku 2023. 

Ačkoliv by měl soubor těchto předpisů nabýt účinnosti ve většině případů až od roku 2024, vzhledem k významnosti plánovaných změn doporučujeme vyhodnotit jejich dopady už nyní.

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás