NSS klade přísné požadavky na prokázání internetové reklamy

Nejvyšší správní soud pokračuje v přísném trendu ohledně prokázání uskutečnění reklamy, v tomto případě reklamy na internetu. Snímek obrazovky označil za jediný způsob, jak zachytit a prokázat uskutečnění reklamy, která probíhá výhradně online. Alternativně by ji také bylo možné doložit prostřednictvím administrátorského účtu, ze kterého byla reklama na internetu sjednána. Potvrzení o provedené reklamě od reklamní agentury nestačí.

Výdaje na reklamu, které daňový subjekt zanese do účetnictví a následně uplatní v daňovém přiznání, je v případě pochybností povinen prokázat. NSS poslední dobou klade vysoké požadavky na prokázání výdajů na reklamu, a to jak z pohledu daňové uznatelnosti nákladů, tak pro doložení nároku na odpočet DPH. V předvánočním rozsudku (10 Afs 74/2020-50)  NSS posuzoval, zda daňový subjekt prokázal, že se reklama na internetu uskutečnila v tvrzeném rozsahu a výdaje na ni lze uznat jako daňový náklad. Šlo o prokázání realizace reklamy v systému Google AdWords (nyní Google Ads), kterou pro daňový subjekt obstarala agentura. NSS přisvědčil finančnímu úřadu, že v daném případě realizaci a přijetí uvedené reklamy daňový subjekt neprokázal.

Daňový subjekt přitom v daňovém řízení předložil několik důkazních prostředků. Soud považuje za nezbytné doložit přijetí reklamy nejen prostřednictvím výpisů obsahujících záznamy o počtu vyhledání a otevření webové stránky, ale také na základě snímků obrazovky, které jsou schopny zachytit reklamu přímo ve vyhledávači Google. Ostatně dle NSS „pokud je reklama poskytována výhradně online, neexistuje jiný způsob, jak ji zachytit než snímkem obrazovky.“ V daném případě však daňový subjekt předložil snímky, které se od sebe navzájem nelišily ani nebyly opatřeny datem, a pro prokázání daňové uznatelnosti tak nebyly dle NSS dostatečné.

Dále je podle NSS možné k prokázání použít administrátorský účet v systému Google AdWords, ze kterého měla být reklama poskytována. Protože v daném případě si daňový subjekt nesjednal reklamu v Google AdWords přímo, ale prostřednictvím zprostředkovatele, neměl k administrátorskému účtu sám přístup a nedokázal jej proto ani dostatečně určitě identifikovat. Požadoval však, aby správce daně skutkový stav vstupem do administrátorského účtu ověřil, což správce daně a následně i krajský soud odmítl. NSS uzavřel, že po správci daně nelze požadovat, aby nedostatečně identifikovaný důkazní prostředek sám vyhledával a blíže prověřoval.

Pro případnou daňovou kontrolu je tedy důležité mít nejen příslušné účetní doklady, ale i dostatečně kvalitní dokumentaci realizace reklamy – ať už datované snímky obrazovky zachycující reklamu v různých časech nebo jinak časově identifikovatelné záznamy.
 

Sdílet článek