Zpět na výpis

NSS: o víkendech i svátcích se nedoručuje, ani fikcí

Nejvyšší správní soud rozhodl letitý spor: doručení fikcí do datové schránky může nastat jen v pracovní den. Pokud tedy 10 dnů ode dne dodání zásilky do datové schránky uplyne o víkendu či ve svátek, platí za doručenou až následující pracovní den.

Celý spor vznikl kvůli pokutě za opožděné podání následného kontrolního hlášení (KH), kterou správce daně za tři dny prodlení společnosti vyměřil. Společnosti byla výzva k podání následného KH zaslána do datové schránky a doručena fikcí po uplynutí stanovené doby 10 dní, která je obdobou úložní doby u klasické pošty. V tomto případě její konec připadal na neděli. Od ní se začalo počítat pět dní na podání následného KH a lhůta skončila v pátek.

Společnost s tím nesouhlasila: správce daně měl dle ní pro počítání času uplatnit pravidla, která jsou zakotvená v daňovém řádu, a proto nemohlo být fikcí doručeno v nepracovní den, ale až v pondělí. Při pondělním doručení připadl konec lhůty na další sobotu, čímž se lhůta pro podání následného KH posunula až do dalšího pondělí. Právě v pondělí společnost KH podala. Pokuta byla podle ní udělena neoprávněně.

S touto argumentací společnost uspěla už u krajského soudu, který s jejím přístupem souhlasil. Stejně tak jej nakonec posvětil i rozšířený senát NSS, který překonal dosavadní judikaturu NSS. Ačkoliv podle rozšířeného senátu nejsou z teoretického pohledu důvody pro to, aby lhůta pro doručení fikcí nemohla skončit o víkendu, přiklonil se nakonec k výkladu výhodnějšímu pro daňového poplatníka. K tomu jej vedlo zjištění, že zákonodárce na správné teoretické vymezení pojmů lhůta a doba příliš nedbal, a proto by striktní teoretický výklad mohl vést k závěrům v neprospěch daňového poplatníka. Vedle toho je z odůvodnění rozsudku patrná snaha pravidla pro „úložní“ doby co nejvíce zpřehlednit. 

Díky rozhodnutí rozšířeného senátu se sjednotil přístup k doručení fikcí u fyzické i elektronické pošty, ale také napříč právními odvětvími, protože Nejvyšší soud k tomuto závěru u civilních a trestních věcí dospěl již v roce 2017. Pro většinu však bude podstatný závěr, že lhůta pro doručení fikcí o víkendu ani ve státní svátek neuplyne.