Ze světa
17. 1. 2018

NSS: Z jedné transakce nelze DPH vybrat dvakrát

Nejvyšší správní soud (NSS) nadělil plátcům DPH pod stromeček pozitivní rozhodnutí v oblasti boje proti daňovým podvodům. V medializované kauze FAU soud odmítl souběh odebrání nároku na odpočet a ručení za daň neodvedenou plátcem DPH. Dle jeho názoru nelze daň z jedné transakce vybrat dvakrát.

Viktor Dušek
Jana Fuksová

Dle finanční správy lze kombinovat ručení a odebrání nároku na odpočet a vybrat tak DPH z jedné transakce dvakrát. V posuzovaném případě správce daně daňový subjekt nejprve vyzval k úhradě DPH za dodavatele z pozice ručitele. O rok později vydal zajišťovací příkazy na dosud nestanovenou daň, která odpovídala odebrání nároku na odpočet DPH s odůvodněním, že daňový subjekt mohl vědět, že přijímá plnění zasažené podvodem na DPH. Nebylo přitom sporu o tom, že v některých případech se jednalo o daň z totožných transakcí.

NSS dal za pravdu daňovému subjektu i Krajskému soudu v Ostravě a uvedený postup odmítl. Jednoznačně potvrdil, že nelze vydat zajišťovací příkaz, pokud již k této dani existuje jiné vykonatelné rozhodnutí v podobě ručitelských výzev. V obecnější rovině potom soudci uzavřeli, že daňové subjekty nemohou být nuceny odvést DPH vícekrát, a to jednou v pozici ručitele a podruhé v důsledku odebrání nároku na odpočet DPH na vstupu. NSS zdůraznil, že prostředky boje proti daňovým podvodům nemohou sloužit k obohacení státního rozpočtu a mnohonásobnému výběru daně tím, že stejná daň bude opakovaně vybírána od jednotlivých článků řetězce. V neposlední řadě soud připomněl, že správce daně musí postupovat racionálně, zodpovědně a šetřit práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů. 

Nezbývá než doufat, že v novém roce daňové poplatníky přivítá racionálnější přístup k boji proti daňovým podvodům, který nebude v duchu hesla „když se kácí les, létají třísky“. Proti tomu se před Vánoci ohradil i Ústavní soud. Další vlaštovkou tohoto trendu může být i předvánoční rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který potvrdil přednost ručitelských výzev před odebráním nároku na odpočet. V průběhu roku 2018 můžeme očekávat verdikt NSS i na toto téma.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign