Ze světa
16. 2. 2018

OECD navrhuje nové oznamovací povinnosti

Common Reporting Standard nebo-li CRS je schválená globální norma pro automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány států. Má za cíl zabránit daňovým únikům a praní špinavých peněz. V rámci CRS dochází k výměně vybraných informací o účtech u finančních institucí a jejích majitelích. Nyní OECD přichází s iniciativou, jejímž cílem je zabránit obcházení povinností vyplývajících z CRS.

Tomáš Prchal
Aneta Macháčková

OECD navrhuje pravidla, která by určitým osobám (zejména zprostředkovatelům a poradcům) ukládala povinnost informovat správce daně o strukturách či transakcích, jejichž cílem je vyhnout se informační povinnosti v rámci CRS. Pravidla předpokládají, že získané informace, a to včetně totožnosti každého uživatele dané struktury nebo skutečného vlastníka, budou zpřístupněny jiným daňovým orgánům v souladu s požadavky příslušné dohody o výměně informací. 

V prosinci 2017 OECD zveřejnila návrh nových pravidel a vyzvala odbornou veřejnost k připomínkám. Připomínky zveřejnila v lednu na webu OECD. Následovat bude jejich vyhodnocení a případná úprava navrhovaných pravidel.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign