Omnibus přijat – pozastavené žádosti o platbu se dočkají obnovení administrace

Rada Evropské unie 16. července 2018 přijala novelizované nařízení Omnibus, které mimo jiné upravuje podmínky pro poskytování dotací z fondů EU. Omnibus slibuje celkové zjednodušení systému poskytování podpory z fondů EU. Pro žadatele o dotace by se mělo jednat o krok správným směrem. Dopad nařízení se dotkne projektů v realizační fázi i těch budoucích.

Na podzim roku 2017 byli žadatelé o dotace v programu Úspory energií (prioritní osa 3) informováni o pozastavení administrace žádostí o platbu kvůli možné aplikaci čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. Tento článek definuje čisté příjmy projektu jako kladný rozdíl mezi provozními výnosy a náklady a vymezuje tak projekty se způsobilými výdaji nad 1 mil. eur, které v případě dosažení určité míry rentability nemají mít na poskytnutí dotace nárok, případně je výše dotace výrazně omezena. Tato nová informace vnesla mezi žadatele nejistotu ohledně podpořitelnosti běžících projektů a jako možné řešení bylo zmiňováno právě diskutované nařízení Omnibus.

Omnibus mimo jiné zjednodušuje systém inspekcí kontrolních orgánů a zároveň klade důraz na zvýšení dostupnosti a transparentnosti podpory, vyšší flexibilitu a snazší administraci žádostí o podporu z fondů EU. Omnibus byl zveřejněn v pondělí 30. července 2018 a vstoupil v platnost i v účinnost 2. srpna 2018.

Schválené nařízení Omnibus přináší zlom v používání čl. 61 nařízení, a to nejen ve změně samotného znění, ale i v rozsahu účinnosti na vybrané projekty. Nově by mělo být u projektů, které spadají pod účinnost legislativy upravující státní podporu, možné neaplikovat článek č. 61, poskytnutí dotace by tak tímto ustanovením nemělo být omezeno. Současně se mění samotná definice čistého příjmu u projektů zaměřených na zvyšování energetické účinnosti.

Omnibus by mělo být možné aplikovat jak na nové tak i na některé běžící projekty. Konkrétně by se mělo jednat o projekty ve fázi hodnocení čekající na doporučení k financování, ale také projekty, které byly k podpoře již vybrány a nachází se ve fázi realizace. Ohledně dalšího postupu by měl žadatele kontaktovat jejich projektový manažer.

V rámci programu Úspory energie, jsou dotace stále k dispozici i pro velké podniky. Aktuálně jsou otevřeny dvě výzvy na podporu energeticky úsporných opatření. Míra podpory činí 30 % nebo 60 % dle typu podporované aktivity a výše dotace dosahuje až 400 mil. Kč na projekt. Obě výzvy budou otevřeny po celý rok 2018 a alokace financí činí až 6 mld. Kč. Současně byla snížena minimální bodová hranice pro úspěšné projekty, takže získat dotaci na plánované investice do energeticky úsporných opatření bude snazší. K možné podpoře vám rádi poskytneme bližší informace.

Sdílet článek