Právo
18. 4. 2018

Online nákupy bez hranic

Na zrušení roamingových poplatků v rámci EU jsme si všichni velmi rychle zvykli. Nově si můžeme užít své předplacené služby typu Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify či Deezer také na cestách napříč Evropskou unií. Ke krokům postupně vytvářejícím jednotný digitální trh nám EU nyní nadělila nařízení o tzv. geoblockingu, které by s účinnosti od prosince 2018 mělo výrazně podpořit elektronický obchod.

Filip Horák
Daniel Szpyrc

Dle průzkumů v dnešní době pouze 15 % Evropanů nakupuje zboží prostřednictvím internetových obchodů se sídlem v jiném členském státě. Jedním z důvodů jsou geoblokační praktiky prodejců, kteří mimo jiné omezují přístup ke svým stránkám, blokují provedení objednávky ze zahraničí, nabízí odlišné ceny zákazníkům pouze z důvodu jejich státní příslušnosti nebo jinak omezují nabídku svého zboží a služeb ve vztahu k zákazníkům z jiného členského státu.

Nařízení garantuje všem zákazníkům z členských států EU stejné podmínky pro přístup ke zboží a službám, pokud bude zboží doručeno ve členském státě, do kterého obchodník doručení nabízí, nebo bude vyzvednuto v jiném dohodnutém místě. Obchodníci nicméně nebudou povinni dodávat zboží do všech členských států: zůstane jim volba, kam své zboží chtějí zasílat.

Dále se pravidlo rovného přístupu uplatní na služby poskytované elektronicky, např. služby datových úložišť, cloudů nebo hostingu. Na druhou stranu ustanovení uvedená v nařízení se nebudou týkat služeb spjatých s poskytováním obsahu chráněného autorským právem. Proto služby typu streamování videa či hudby nebo poskytování elektronických knih budou z působnosti nařízení vyloučeny. Evropská komise však do dvou let provede přezkum tohoto vynětí, jehož důsledkem může být rozšíření působnosti nařízení právě o tuto oblast.

Obchodníci poskytující služby ve „fyzické“ podobě, např. ubytování nebo pronájem automobilů, rovněž nebudou moci uplatňovat rozdílné praktiky vůči zákazníkům z jiných členských států kvůli jejich státní příslušnosti, místu bydliště nebo místu usazení.

Nařízení se věnuje také neoprávněné diskriminaci ve vztahu k platebním metodám. Obchodníkům zakazuje uplatňování odlišných platebních podmínek pouze na základě státní příslušnosti nebo bydliště jejich zákazníků. Ze stejných důvodů toto nařízení obchodníkům nedovoluje blokovat nebo omezovat přístup zahraničních zákazníků k webovým stránkám.

Na rozdíl od cenové diskriminace pochopitelně není zakázána standardní cenová diferenciace, takže obchodníci mohou v různých zemích nastavit různé cenové i všeobecné obchodní podmínky (ovšem při dodržení pravidel nediskriminace).

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign