Oznamování přeshraničních transakcí po česku

Ministerstvo financí vyslalo do připomínkového řízení návrh novely daňových zákonů pro rok 2020. Jeho stěžejní součástí je implementace směrnice DAC 6 a zavedení oznamovací povinnosti u vybraných přeshraničních transakcí. Návrh novely přináší konkrétnější představu, jakým směrem by se české pojetí této oznamovací povinnosti mělo ubírat.

Česká implementace vychází z podmínek a definic obsažených ve směrnici DAC 6. Charakteristické znaky (tzv. hallmarky) a test hlavního přínosu vymezí nová vyhláška ministerstva financí, samotný pojem „přeshraniční uspořádání“ však definovat nebude. Zpřísnění oproti směrnici se dočkal jediný charakteristický znak – platby spojeným osobám do zemí s nulovým nebo velmi nízkým zdaněním by se měly oznamovat vždy bez ohledu na splnění testu hlavního přínosu. 

Oznamovací povinnost zasáhne nejen zprostředkovatele přeshraničních uspořádání (typicky nejrůznější poradce, ale za určitých okolností i finanční instituce, případně servisní společnost ve skupině), ale také samotné uživatele – daňové poplatníky. Návrh neprolamuje mlčenlivost daňových poradců a advokátů podle stavovských předpisů. Ti budou muset pouze informovat svého klienta, že jako uživatel uspořádání je povinen provést oznámení sám. Daňoví poplatníci budou muset oznámit svá přeshraniční uspořádání v tom rozsahu, v jakém je neoznámí žádný zprostředkovatel, ať už proto, že je vázán mlčenlivostí, nebo proto, že se žádný do implementace uspořádání nezapojil. 

Oznamovat se vedle údajů o zprostředkovateli i uživateli uspořádání budou podrobné údaje o naplněném charakteristickém znaku, shrnutí obsahu uspořádání, včetně jeho hodnoty, a podrobné informace o právních předpisech a mezinárodních smlouvách, které jsou základem uspořádání. Ministerstvo financí k oznámení vydá tiskopisy. Termín pro jeho podání bude 30 dnů ode dne zpřístupnění uspořádání pro zavedení, jeho připravení k zavedení či od prvního kroku k jeho zavedení (a to vždy od prvního z uvedených okamžiků). Nová oznamovací povinnost se uplatní retrospektivně ke všem uspořádáním, u kterých se první krok k zavedení učinil od 25. června 2018. U retrospektivně oznamovaných uspořádání by měla být lhůta pro podání oznámení do konce srpna 2020. 

S novou oznamovací povinností souvisí také povinnost uchovávat související dokumentaci, a to po dobu 10 let. Za porušení povinnosti při oznamování uspořádání bude hrozit pokuta až do výše 1,5 milionu Kč, za porušení povinnosti archivovat doklady potom pokuta až 500 tisíc Kč. Stejná maximální výše pokuty bude hrozit daňovým poradcům a advokátům, kteří opomenou své klienty informovat o povinnosti podat oznámení.

Sdílet článek