Zpět na výpis

Platnost dočasné ochrany se prodlouží o rok

V reakci na válku na Ukrajině přijaly členské státy EU koordinovaný postup ve věci ochrany uprchlíků a do svých právních řádů zakotvily status dočasné ochrany. Dle české regulace dočasná ochrana poskytuje držitelům řadu výhod – možnost legálního pobytu a výkonu práce v ČR, ale třeba i přístup ke zdravotní péči a vzdělání. Platnost dočasné ochrany je však omezena do 31. března 2023. Vláda nyní předložila návrh zákona, který ji prodlouží o jeden rok.

Česká republika situaci ukrajinských uprchlíků upravuje třemi zákony přijatými v březnu letošního roku. Dosud nebylo jasné, jakým způsobem budou pobytové záležitosti držitelů dočasné ochrany řešeny po 1. dubnu 2023. Současná úprava totiž nepovoluje přechod na standardní pobytová oprávnění. Tuto otázku by měla vyřešit novela označovaná jako Lex Ukrajina 4.

Lex Ukrajina 4: dvě varianty prodloužení

Návrh počítá s prodloužením dočasné ochrany až do 31. března 2024. Pracuje se dvěma variantami, jak k prodloužení dojde. Ani v jednom z případů nebude prodloužení automatické – obě uvažovaná řešení počítají se součinností držitelů dočasné ochrany. Dle první varianty by se cizinec za účelem prodloužení statusu musel registrovat přes elektronický formulář na stránkách Ministerstva vnitra, a to do konce března 2023. Systém by zároveň přidělil každému cizinci termín do konce září 2023, v němž by se musel dostavit na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR (OAMP) k přelepení vízového štítku. 

Druhá varianta také pracuje s elektronickým formulářem, nepočítá ovšem s nutností návštěvy OAMP k vyzvednutí nového vízového štítku. Elektronická registrace by automaticky prodlužovala platnost dočasné ochrany až do 31. března 2024, a to bez aktualizace tohoto údaje v cestovním pasu cizince. V případě, že by se cizinec neregistroval, platnost dočasné ochrany by k 31. březnu 2023 zanikla. Návrh počítá s možností opětovné žádosti, například z důvodu promeškání lhůty pro registraci k prodloužení. 

Nemožnost sekundární migrace zůstává

Prodloužená platnost dočasné ochrany by dále zachovala stávající výhody, jako volný přístup na trh práce, zajištění ubytování nebo finanční podpory. Naproti tomu návrh nepočítá s úpravou ustanovení, které mnohé držitele dočasné ochrany, ale i jejich potenciální zaměstnavatele, často trápí – tj. nemožnost tzv. sekundární migrace. Tedy udělení statusu dočasné ochrany těm, kteří ji už obdrželi nebo o ní zažádali v jiném státě EU. Tento v porovnání s ostatními zeměmi poměrně striktní přístup se tedy pravděpodobně nezměnění. 

Návrh teprve vstupuje do legislativního procesu. Je tedy možné, že bude ještě upraven. Vzhledem k tomu, že v EU dochází ke koordinovanému prodlužování právě do 31. března 2024, výraznou odchylku od tohoto návrhu nepředpokládáme.