Zpět na výpis

Podpora pro průmyslový výzkum pokračuje novým programem TREND

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (tzv. Národní strategie RIS3) připravuje zcela nový program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s názvem TREND. Program navazuje na podporu už známých programů TRIO, APLIKACE a EPSILON.

Nový program se zaměří na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, především pak na rozvoj nových technologií a materiálů zvyšujících míru automatizace a robotizace (například nanotechnologie) a na využití digitálních technologií, jako jsou umělá inteligence či fotonika.

TREND, jakožto resortní program ministerstva průmyslu a obchodu, by měla implementovat Technologická agentura ČR. Ta předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v květnu 2019 s poskytováním podpory od roku 2020. Další veřejné soutěže vyhlásí v letech 2020–2023. 

Celková alokace programu činí 15 mld. Kč na období 8 let (2020–2027). V návaznosti na významné financování ze státního rozpočtu budou mít i pražské subjekty možnost žádat o podporu, stejně jako v dosavadním programu TRIO.  

Předpokládaná délka trvání projektů v tomto programu je maximálně 48 měsíců. Budou se do něho moci zapojit jak projekty jednotlivých podniků, tak ty realizované ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Nejvyšší povolená intenzita podpory se stanoví jako procento uznaných nákladů a vypočítá se pro každý projekt i příjemce a dalšího účastníka samostatně, přičemž nepřesáhne 70 %, resp. 80 % v souhrnu za všechny účastníky dle typu podporované aktivity. Program může podpořit pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho hlavního výsledku typu užitný nebo průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie a patent.

Více podrobností by měla přinést až květnová výzva.