Poslední šance získat dotace z OPPIK

Programové období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) spadajícího pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pomalu končí. Než jej nahradí Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), bude možné podat poslední žádost o dotaci, a to v rámci všech oblíbených dotačních programů. Výzvy by se měly otevřít na přelomu srpna a září. Využijte letní okurkovou sezónu na přípravu projektových žádostí.

Výzkumně-vývojové aktivity a inovace ve výrobě

Program Potenciál podporující zakládání nebo rozvoj výzkumně-vývojových center by měl být vyhlášen 21. srpna 2020 s celkovou alokací jedna miliarda Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 4. září do 23. listopadu 2020.

Program Aplikace přináší podporu provozních nákladů vynaložených na řešení projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Vyhlášení výzvy se očekává 1. září 2020 a celková alokace je dvě a půl miliardy Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 14. září do 15. prosince 2020.

Program Inovace zaměřený na podporu inovačních aktivit ve výrobě navazujících na dříve ukončený výzkum a vývoj přinese celkovou alokaci dvě a půl miliardy Kč a bude vyhlášen 29. září 2020. Žádosti se budou přijímat od 15. října 2020 do 29. ledna 2021.

Pro velké podniky nadále platí, že pokud se chtějí účastnit programů v rámci OPPIK, musí splnit podmínky následujících intervencí:

  • Kód intervence 065 – projekt bude mít významný pozitivní dopad na životní prostředí, bude zaměřen na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.
  • Kód intervence 063 – velký podnik bude přímo spolupracovat s malým nebo středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

V programu Potenciál musí velký podnik splnit alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Ve výzvě Inovace není dána možnost výběru – projekt předložený velkým podnikem musí splňovat kód intervence 065. Naopak v programu Aplikace bylo v minulosti možné podat žádost i bez prokázání splnění podmínek jedné z intervencí (s nižší maximální částkou dotace na projekt), přičemž současný harmonogram toto nastavení podmínek zatím potvrzuje. 

Úspory energie a nízkouhlíkové technologie

Další výzvy v programu OPPIK očekávané v roce 2020 budou směřovat do oblasti energeticky úsporných opatření. V září by měly být vyhlášeny výzvy v programu Nízkouhlíkové technologie, konkrétně se zaměřením na Elektromobilitu, Akumulaci energie a Druhotné suroviny. Příjem žádostí bude probíhat od 11. (resp. 14.) září do 25. listopadu (resp. 21. prosince) 2020.

Posledním zajímavým programem otevřeným i pro velké podniky v rámci OPPIK jsou Úspory energie podporující snižování energetické náročnosti v podnicích (například zateplování budov, výměna osvětlení, systémy měření a regulace apod.). Příjem žádostí v tomto programu sice skončil 30. června 2020, MPO ale avizovalo ještě další výzvu s plánovanou alokací dvě miliardy Kč. Její vyhlášení bude záviset zejména na výši nevyčerpaných finančních prostředků z aktuální výzvy.

Pro všechny výzvy platí, že detailní informace a podmínky se dozvíme až po jejich vyhlášení. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte nás.

Sdílet článek