Pozor na kontrolu! Pobídkové společnosti zažívají překvapení v oblasti převodních cen

Správci daně se vedle dlouhodobě ztrátových společností začali systematicky zaměřovat i na kontrolu převodních cen u pobídkových společností s „vyšší“ ziskovostí.

Scénář je vždy stejný. Správce daně se ohlásí na rutinní kontrolu daně z příjmů právnických osob zaměřenou na splnění podmínek pro čerpání investičních pobídek. Ptá se i na transakce se spojenými osobami. Soustředí se ale na něco úplně jiného než u ostatních společností, které nepožívají výhody investičních pobídek čerpané ve formě slevy na dani. Zákon o daních z příjmů totiž obsahuje zvláštní podmínku pro uplatnění této slevy: poplatník nesmí zvýšit základ pro výpočet slevy obchodními operacemi ve vztazích s ekonomicky nebo personálně propojenými osobami způsobem, který neodpovídá běžným ekonomickým principům.

Pokud finanční úřad zjistí a úspěšně prokáže (často pomocí důkazů dodaných samotnou společností), že výše uvedená podmínka byla porušena, je daňový poplatník za nadprůměrnou ziskovost po zásluze potrestán. Podle toho, ve kterém zdaňovacím období se neoprávněné zvýšení základu prokázalo, následuje sankce. Ta může mít dvě podoby: buď úplnou ztrátu pobídek, přičemž subjekt musí podat dodatečná daňová přiznání za všechna ostatní období, kdy pobídky čerpal, nebo správce daně vyměří doplatek daně z příjmů z odhalené nadprůměrné ziskovosti.

Ze zkušenosti víme, že se takovéto kontroly provádí kdykoliv v průběhu celého pobídkového období. Zaráží nás ovšem, že finanční úřad nově spatřuje problém i u společností, u nichž dřívější kontroly investičních pobídek v oblasti převodních cen pochybení nezjistily. Skutečnost, že metodika pro tuto oblast byla v minulosti revidována finančním úřadem, tak nedává poplatníkovi žádnou jistotu, že kontrola s odstupem času dojde ke stejným závěrům. Doporučujeme proto zdánlivě rutinní kontroly finančního úřadu nepodceňovat. 

 

Sdílet článek