Zpět na výpis

Praktické informace ke změnám sazeb DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci ke změnám sazeb. Na konci ledna vyšla další informace, a to Informace ke stanovení základu daně v případě, že záloha byla přijata v minulém roce v jiné snížené sazbě.

Novinky budeme podrobněji probírat i na naší škole DPH, ve které vás od 21. března provedeme systémem DPH.


Změny sazeb od roku 2024

Od 1. ledna 2024 máme v ČR „pouze“ dvě sazby DPH – sníženou ve výši 12 % a základní ve výši 21 %

Informace vyjmenovává položky, které byly přeřazeny z původní snížené sazby do sazby základní – služby oprav jízdních kol, služby úklidu domácnosti, točené pivo, kadeřnické služby, služby oprav textilu a obuvi, palivové dřevo, řezané květiny, sběr a přeprava komunálního odpadu a související služby, služby autorů a výkonných umělců a letecká hromadná pravidelná přeprava. Naopak nepravidelná pozemní hromadná doprava je nově zařazena do sazby snížené, což bude zajímat provozovatele zájezdové dopravy (včetně školních zájezdů nebo organizované autobusové dopravy za kulturou) a zaměstnavatele, kteří organizují svoz svých zaměstnanců. Informace výslovně upozorňuje na to, že za tuto přepravu se nepovažuje taxi ani podobné alternativní přepravní služby.

Další zásadní změnou v sazbách DPH je přeřazení nealkoholických nápojů ze snížené do základní sazby. Výjimkou jsou „vybrané nápoje“ a pitná voda, které i nadále zůstávají v snížené sazbě DPH. Vybraným nápojem je mléko a tekuté mléčné výrobky blíže definované v zákoně o DPH (např. mléčné výrobky různých příchutí nebo jejich rostlinné alternativy). Sníženou sazbu lze uplatňovat na pitnou vodu dodávanou vodovodem nebo cisternou. Informace upřesňuje, že např. přidání máty jako dekorace, není na překážku uplatnění snížené sazby DPH. Naopak mátová limonáda by už byla považována za nápoj podléhající základní sazbě, jelikož v takovém případě je voda ochucena. Káva bez ohledu na množství přidaného mléka představuje nápoj v základní sazbě DPH. Hranice mezi mléčným nápojem s příchutí kávy a kávou s mlékem ovšem nemusí být v praxi zcela jasná.

Pokračující kojenecká výživa i přes vysoký obsah vody podléhá snížené sazbě DPH. Stejně tak produkty rostlinného původu v suchém stavu (káva, čaj apod.) a sirupy nebo nápoje v prášku představují potraviny podléhající snížené sazbě.   

Vzhledem k tomu, že u stravovací služby se bude i nadále uplatňovat snížená sazba DPH, je při podávání nápojů v restauraci nutné tyto nápoje od stravovací služby oddělit. Pokud to například v rámci menu není možné, uplatní se na celé plnění základní sazba daně. Obdobně se postupuje při poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou ubytování se snídaní v ceně (zde se bude jednat o vedlejší plnění se shodným režimem DPH). GFŘ upozorňuje na samostatnou Informaci k uplatňování DPH u činností poskytovaných v hotelových zařízeních, jejíž principy i nadále můžeme použít.

Uplatnění snížené sazby u jednorázových zdravotnických prostředků, kdy posouzení může být v praxi problematické, je v informaci řešeno pouze velmi okrajově a neposkytuje žádné pokyny pro posouzení významu jednoho použití.

Osvobození od daně při dodání knihy se uplatní i u vedlejších výdajů, jimiž mohou být náklady na balení knih a jejich přepravu. Je možné požádat o závazné posouzení správné sazby DPH a osvobození u knih. Nicméně lhůta na vyřízení žádosti činí 90 dní a dá se očekávat, že žádostí bude nyní mnoho a GFŘ proto lhůtu na odpověď pravděpodobně využije v plné délce.


Stanovení základu daně při změně sazeb DPH

Nejasnosti vznikaly zejména u záloh za plnění, kde došlo od 1. ledna 2024 ke změně sazby, tzn. přesun plnění mezi sazbami nebo plnění podléhající snížené sazbě.

Informace potvrzuje aplikaci příslušného ustanovení zákona o DPH týkající se pravidel vypořádání záloh. Pravidla se liší v závislosti na tom, jaký je výsledek zúčtování zálohy (záloh).

Ke dni uskutečnění zdanitelného plnění totiž obecně dochází ke zdanění rozdílu mezi celkovou úplatou za plnění bez daně a součtem přijatých záloh (snížených o daň). Výsledek (základ daně) může být buď kladný (doplatek) nebo záporný (přeplatek).

Můžeme shrnout, že v případě nedoplatku použijete na zbývající část základu daně nové sazby daně. Naopak v případě přeplatku musíte při vypořádání použít původní sazbu daně. V případě více záloh platí, že postupujeme od poslední zaplacené zálohy. Informace uvádí i několik praktických příkladů postupu výše uvedených variant zúčtování (mimo jiné i na dodání knih).