Překvapivý závěr soudu k sazbě DPH u opravy výtahů

Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci sazby DPH u služeb renovace a opravy výtahů v obytných domech. Zabýval se také sazbou DPH u služeb pravidelné údržby výtahů. V obou případech došel k překvapivému závěru.

Portugalská společnost DSR vyrábí výtahy a poskytuje také služby opravy, renovace a údržby výtahů. U služeb uplatňovala sníženou sazbu DPH, zatímco použitý materiál účtovala se základní sazbou. Společnost tak, podle svého názoru, postupovala v souladu s evropským právem. Pod pojem služby související se „soukromými byty a obytnými domy“ zahrnovala právě i služby související s výtahy, které považovala za společnou část nemovitosti. Portugalský správce daně byl však názoru, že služby související s renovací a údržbou výtahů podléhají základní sazbě DPH a společnosti DPH u těchto služeb doměřil.

SDEU nejprve připomněl, že uplatnění snížené sazby DPH představuje odchylku od zásady použití základní sazby, a proto se její uplatnění musí vykládat striktně. Konkrétně pak posuzoval, zda je sníženou sazbu možné aplikovat na služby renovace a opravy výtahů v obytných budovách. Upozornil, že se uplatňuje pouze u lidské práce, tj. u poskytnutých služeb (nikoliv u samotného materiálu). Dále upřesnil, že služby „renovace“ a „opravy“ jsou příležitostnou činností, proto se na ně snížená sazba vztahuje. Na druhé straně služby údržby výtahu poskytuje společnost pravidelně a soustavně, proto snížené sazbě nepodléhají.

Soud následně řešil, zda je v tomto případě možné uplatnit sníženou sazbu DPH pouze u služeb renovace či opravy souvisejících se „soukromými byty a obytnými domy“. Podle SDEU jsou „soukromými byty a obytnými domy“ nemovitosti využívané pro účely soukromého bydlení. U služeb, které souvisí s nemovitostmi využívanými k jiným účelům, musí být uplatněna základní sazba DPH. U nemovitostí, které zahrnují jednotky pro soukromé bydlení a jednotky určené k jiným účelům, musí u služeb renovace či opravy výtahů dojít k poměrnému přiřazení sazeb DPH. Jak konkrétně má daňový subjekt při stanovení poměru postupovat, však SDEU neuvádí.

SDEU tedy překvapivě shrnuje, že sníženou sazbu DPH je možné uplatnit pouze u renovací nebo oprav výtahů nemovitostí určených výhradně pro soukromé bydlení. U služeb pravidelné údržby výtahů je vždy nezbytné aplikovat základní sazbu DPH. U nemovitostí, ve kterých se nachází jak jednotky pro soukromé bydlení, tak jednotky určené k jiným účelům, je třeba sazbu DPH u renovací a oprav výtahů poměrně přiřadit.
 

Sdílet článek