Převodní ceny zůstávají hitem daňových kontrol

Finanční správa zveřejnila informace k daňovým kontrolám zaměřeným na převodní ceny mezi spojenými osobami. V roce 2020 provedla 249 kontrol, v jejichž důsledku doměřila dodatečnou daň z příjmů právnických osob ve výši téměř 1,4 mld. Kč, a to při zvýšení daňového základu či snížení daňové ztráty o téměř 7,9 mld. Kč. Oproti roku 2019 to z hlediska výše doměřené daně představuje téměř čtyřnásobný nárůst.

Praktické zkušenosti z posledních měsíců naznačují, že stát v této oblasti i nadále přitvrzuje. Zatímco v uplynulém období finanční správa spíše dokončovala kontroly zahájené před pandemií, aktuálně opět přibývají nové případy prověřování převodních cen.  

Oblastí převodních cen se finanční správa začala systematičtěji zabývat od roku 2014, kdy mimo jiné představila i novou samostatnou přílohu daňového přiznání k transakcím mezi spojenými osobami. Pomocí informací o objemech a charakteru transakcí vybírá nyní efektivněji společnosti pro případnou daňovou kontrolu. Od té doby se převodní ceny dostaly mezi klíčové oblasti daňových kontrol. 

Podle zveřejněných informací provedl správce daně v období 2014–2020 celkem 2 431 daňových kontrol. Výsledkem byla doměřená daň ve výši přesahující 4,5 mld. Kč, při zvýšení daňového základu či snížení daňové ztráty o 46,9 mld. Kč. Ze zveřejněné tabulky doměrků je zřejmé, že výsledky v čase fluktuují, což zřejmě souvisí s ukončováním jednotlivých daňových kontrol. Zároveň je však zřetelný rostoucí trend. 

Rok Doměřená daň (v mil. Kč) Zvýšení základu daně včetně snížení ztráty (v mil. Kč)
2014 59 504
2015 446 2 823
2016 886 13 286
2017 189 1 264
2018 1 216 18 038
2019 356 3 130
2020 1 362 7 861
  4 514 46 906

Zdroj: MF ČR

S ohledem na deficit státního rozpočtu nelze počítat s tím, že by se trend kontrol zaměřených na převodní ceny v příštích letech jakkoliv snižoval, spíše naopak. Je proto důležité věnovat této oblasti náležitou pozornost – ať už správným nastavením převodních cen či odpovídající formální dokumentací jejich tvorby, případně i proaktivním přístupem. Ten může spočívat například ve využití institutu tzv. závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (pokyn Generálního finančního ředitelství D-32).  

Závazné posouzení představuje závazné stanovisko správce daně. Daňovému subjektu by mělo přinést značnou míru právní jistoty ohledně zvolené metodiky stanovení převodní ceny, a to zpravidla na tři následující zdaňovací období. 

Sdílet článek