Zpět na výpis

Přijde část investičních fondů o daňové zvýhodnění?

Senát v prosinci předložil Sněmovně vlastní návrh novely zákona o daních z příjmů, jehož cílem je zúžit definici tzv. „základního investičního fondu“.

Základní investiční fondy požívají daňové zvýhodnění v podobě snížené sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %. Základním investičním fondem se rozumí (mimo jiné, neboť definice je ještě širší) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

Dle navrhované novely by jmenovaný typ investičního fondu měl být z definice základního investičního fondu zcela odstraněn. Důvodová zpráva upozorňuje na skutečnost, že současné daňové zvýhodnění využívají i developerské firmy, tedy subjekty, které se investování na finančním trhu primárně nevěnují. Stát tak poskytuje daňové zvýhodnění osobám, u kterých to není ve veřejném zájmu, a přichází tak o příjmy státního rozpočtu. Senátoři proto předkládají uvedený návrh s cílem zabránit této nežádoucí daňové optimalizaci. Senátorský návrh nejprve posoudí vláda, až poté se jím začnou zabývat poslanci. Účinnost novely je navržena od 1. ledna 2019.