Zpět na výpis

Případ podvodně vystavené faktury: kdo odvádí DPH?

Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozsudku vyjádřil k otázce, kdo je považován za osobu povinnou odvést daň v případě faktur podvodně vystavených zaměstnancem společnosti.

Zaměstnankyně podvodně vystavovala daňové doklady bez souhlasu a vědomí společnosti, která ji zaměstnávala. Na sporných daňových dokladech byla uvedena DPH, která se sice týkala reálně uskutečněných plnění, nicméně s jinými subjekty než těmi, které byly uvedeny na vystavených dokladech. Daňové doklady nebyly vedeny v účetnictví společnosti a odpovídající DPH společnost neodvedla do státního rozpočtu ani neuvedla v daňových přiznáních.

SDEU upřesnil, že vystavitel faktury je povinen odvést DPH, kterou uvede na daňovém dokladu, a to i v případě, že nebylo uskutečněno žádné zdanitelné plnění a také bez ohledu na jakékoliv zavinění, existuje-li nebezpečí ztráty daňových příjmů. V projednávaném případě bylo zjištěno, že zaměstnankyně sporné doklady vystavila přímo za účelem podvodu. DPH byla totiž fakturována fiktivně, aby příjemci těchto daňových dokladů mohli podvodně uplatnit nárok na odpočet.

Dle SDEU společnost nepostupovala s veškerou řádnou péčí požadovanou k tomu, aby vystavení podvodných daňových dokladů zabránila. Zaměstnankyně byla pověřena fakturací a mohla mj. vystavovat daňové doklady s DPH mimo elektronický fakturační systém, aniž k tomu musela získat zvláštní souhlas svého zaměstnavatele. V takové situaci může být podvodné jednání zaměstnance přičítáno zaměstnavateli, tudíž musí být považován za osobu, která fakticky uvedla DPH na sporných daňových dokladech. 

Povinnost řádné péče musí mít v rámci článku 203 směrnice o DPH zaměstnavatel vůči svému zaměstnanci, zejména pokud je tento zaměstnanec pověřen vystavovat jménem svého zaměstnavatele a na jeho účet daňové doklady uvádějící DPH.

V závěru SDEU sdělil, že zaměstnanec, který vystavil falešné daňové doklady uvádějící DPH a použil totožnost svého zaměstnavatele jako osoby povinné k dani bez jeho vědomí a souhlasu, by byl považován za osobu, která uvedla DPH, pokud by společnost prokázala řádnou péči, která po ní mohla být rozumně vyžadována ke kontrole jednání svého zaměstnance.