Připravovaná novela daňových zákonů zvýší příjmy veřejných rozpočtů

Ministerstvo financí představilo návrh novely daňových zákonů pro rok 2020, jejímž cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů. Změny se dotknou především pojišťoven, které budou muset jednorázově dodanit rozdíl mezi zaúčtovanými technickými rezervami a rezervami dle pravidel Solvency II. Zvýšení se dočká daň z hazardních her, daň z lihu, cigaret i tabáku.

Do mezirezortního připomínkového řízení se začátkem dubna dostal návrh „zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů“. Důvodová zpráva předpokládá, že celkově by novela mohla v roce 2020 přinést do veřejných rozpočtů přes deset miliard korun.

Navrhovaná změna zákona o rezervách citelně zasáhne především pojišťovací sektor. Nově by daňově účinné byly pouze technické rezervy ve výši odpovídající evropské směrnici Solvency II. V současné době mají pojišťovny povinnost počítat technické rezervy dle zmíněné směrnice pro potřeby reportingu České národní bance. Daňově uznatelné jsou pouze technické rezervy ve výši zachycené v účetnictví. Nutno podotknout, že hodnotově bývají rezervy podle Solvency II výrazně nižší. Důsledkem této změny tak bude jednorázové zdanění rozdílu mezi technickými rezervami počítanými dle účetních předpisů a technickými rezervami vycházejícími z evropské směrnice. Ministerstvo financí ve svém odhadu uvádí, že novelizace by státnímu rozpočtu měla jednorázově přinést okolo 3,8 miliardy korun.

Novela daňových zákonů dále počítá se značným zvýšením spotřební daně z lihu, cigaret a tabáku. U cigaret a tabáku činí navrhované zvýšení daně 10 %, u lihu se sazba zvýší přibližně o 13 %. Podobně se navrhuje zvýšení sazby daně z hazardních her, a to zejména s dopadem na některé tzv. lehčí formy hazardu, např. z loterií a z bing (zvýšení sazby o 7 procentních bodů). O osvobození od daně ze zemního plynu by měl přijít plyn spotřebovaný domovními kotelnami.

Popsaná novela však není jediným připravovaným legislativním počinem s cílem zvýšit příjmy veřejných rozpočtů. Ministerstvo financí do konce května plánuje předložit návrh digitální daně. Její roční výnos odhaduje na 5 miliard korun. Zákon o dani z vybraných internetových služeb by měl zavést novou 7% daň na umisťování cílené reklamy na digitální rozhraní společnostmi s globálním obratem nad 750 milionů eur. Dále se počítá se zdaněním využívání mnohostranných digitálních rozhraní a prodeje dat shromážděných o jejich uživatelích. Předpokládaná účinnost je polovina roku 2020.

 

Sdílet článek