Zpět na výpis

Prodej pohonných hmot: nový výklad GFŘ v souvislosti s daní z neočekávaných zisků

Český statistický úřad aktualizoval zatřídění činností podle klasifikace CZ-NACE. To může ovlivnit okruh poplatníků daně z neočekávaných zisků v oblasti prodeje pohonných hmot (PHM).

Generální finanční ředitelství (GFŘ) upravilo výklad činností spadajících pod velkoobchod a maloobchod s PHM, respektive pro zprostředkování maloobchodu či velkoobchodu. Tato skutečnost může mít dopad na určení, zda se společnost stala poplatníkem daně z neočekávaných zisků – a to už za rok 2023. V některých případech by se totiž prodej PHM prostřednictvím palivových karet (v modelu nákup–prodej) mohl kvalifikovat jako velkoobchod s PHM a spadat tedy i v roce 2023 do předmětu daně z neočekávaných zisků.

Změny se mohou ale týkat i dalších oblastí včetně běžného prodeje PHM z výdejního stojanu veřejné čerpací stanice, kdy pro posouzení charakteru činnosti může být rozhodující typ zákazníka (prodej tzv. profesním odběratelům na základě smluvního vztahu zakládá velkoobchodní činnost).

Doporučujeme proto provozovatelům čerpacích stanic znovu prověřit, zda se nestali poplatníkem daně z neočekávaných zisků, tj. v první fázi je třeba testovat, zda neměli rozhodné příjmy pro daň z neočekávaných zisků ve výši alespoň dvě miliardy Kč za první účetní období skončené po 1. lednu 2021.

Sdělení Finanční správy naleznete zde, původní zatřídění z roku 2023 zde a aktualizované zatřídění z 3. května 2024 zde.