Zpět na výpis

Prokazování původu majetku od prosince

Návrh zákona o prokazování původu majetku prošel legislativním procesem (321/2016 Sb.). Senát původní znění návrhu ještě zpřísnil a snížil hranici pro prokazování původu příjmů na 5 000 000 Kč. Komora daňových poradců schválený zákon kritizuje.

Správce daně bude mít od 1. prosince 2016 pravomoc vyzvat poplatníka k prokázání vzniku a původu jeho příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřeby nebo jiným vydáním. Předpokladem pro takovou výzvu je důvodná pochybnost správce daně o tom, že příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně neodpovídají nárůstu jeho jmění či spotřeby. Hodnota rozdílu mezi oznámenými příjmy a neodpovídajícími výdaji musí být dle předběžného názoru správce daně alespoň 5 000 000 Kč.

Pokud poplatník skutečnosti požadované ve výzvě správci daně náležitě neprokáže, spustí se mechanismus stanovení daně tzv. zvláštním způsobem. Správce daně během něho doměří daň na základě příjmů odhadnutých podle vybraných ukazatelů (např. porovnání se srovnatelnými poplatníky, pohyby na účtech). Poplatníkovi zároveň vznikne povinnost uhradit z doměřené daně penále ve výši 50 % nebo 100 % z částky daně. Pokud vybrané ukazatele nebudou pro doměření daně dostatečné, může správce daně vyzvat poplatníka, aby podal prohlášení o svém majetku.

Podle odborné veřejnosti, zejména zástupců Komory daňových poradců, má zákon řadu vad, na něž upozorňovali již během připomínkového řízení. Dle jejich názoru dává nová úprava finanční správě velmi silný nástroj, kterým může prověřit legálnost i dalších příjmů poplatníků mimo údaje uvedené v daňových přiznáních. Zákon umožňuje prověřovat údaje hluboko do minulosti, kdy daňový poplatník takové příjmy neevidoval a neměl potřebu ani povinnost jejich dokumentaci uchovávat. Tento nástroj zároveň může vést správce daně k prošetřování případných udání, která mohou být zneužita v sousedských vztazích i v rámci konkurenčního boje při podnikání.