První evropská regulace online platforem

12. července tohoto roku se stane účinným nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovaných služeb. Jako vůbec první evropský právní předpis bude v EU regulovat vztahy „platform-to-business“ (P2B).

Primárním cílem nařízení EP a Rady EU č. 2019/1150 je vytvořit bezpečné a transparentní prostředí pro malé a střední podniky a obchodníky na online platformách. Online platformy mají ve vztahu k mezinárodním trhům unikátní možnosti  a tvoří základ podnikání pro více než milion společností.

Podle průzkumu tyto platformy využívá přes 40 % malých a středních podniků v EU.  Tyto  praktiky v konečném důsledku vedly k nedořešeným sporům a hlavně k významným ztrátám na tržbách postižených společností.

Nařízení bude přímo aplikovatelné na celý ekosystém  online platforem, které fungují v EU. To zahrnuje např. online tržiště, online obchody s aplikacemi, sociální média užívaná pro obchodní činnost, srovnávače cen atd. Dotkne se tedy nejen online gigantů, ale postihne i ty nejmenší startupy, které poskytují online zprostředkovatelské služby.

Za daných podmínek se nařízení bude vztahovat v určité míře i na internetové vyhledávače (zejména pokud jde o transparentnost). Nedotkne se však internetových obchodů, které slouží jako přímý kontakt mezi společností a zákazníkem, za předpokladu, že obchodník zde prodává produkty přímo a neslouží jako zprostředkovatel mezi zákazníkem a třetí osobou (např. online supermarkety, e-shopy konkrétní značky).

Nejdůležitější změny, které nařízení přinese, a jejich dopad na vztah online platforem a společností:
 • Zákaz určitých nekalých praktik
  • Zákaz omezení, pozastavení či ukončení poskytování služeb bez vysvětlení.
  • Změny obchodních podmínek musí být srozumitelné a hlášené předem (alespoň 15 dnů).
 • Větší transparentnost online platforem
  • Platformy musí zveřejnit parametry, podle kterých hodnotí produkty na svých stránkách.
  • Pokud platforma zároveň na své stránce nabízí i své produkty, musí popsat jakékoliv rozdílné zacházení, které ve vztahu k nim uplatňuje v porovnání s ostatními produkty.
 • Nové metody řešení sporů
  • Platformy musí vytvořit interní systém pro řešení stížností, přičemž z tohoto pravidla jsou vyjmuty malé podniky (obrat méně než 10 mil. eur a méně než 50 zaměstnanců). 
  • Platformy budou povinny poskytnout společnostem možnost řešit problémy s využitím mediátorů.
 • Přístup k údajům
  • V obchodních podmínkách budou platformy povinny popsat, za jakých podmínek a k jakým údajům (osobním či jiným) mají společnosti přístup.
 • Vynucování
  • Organizace a sdružení s oprávněným zájmem na zastupování obchodníků se budou moci u soudu domáhat narovnání jakéhokoliv nesouladu s pravidly stanovenými nařízením.
Na hodnocení celkového dopadu nařízení na jednotlivé aktéry a digitální trh je příliš brzy. Nicméně už teď můžeme konstatovat, že digitální prostředí se neustále vyvíjí, což reflektuje i nařízení, které počítá s pravidelným monitoringem a vyhodnocováním jeho dopadu nejen na ekonomiku online platforem.

Nařízení je přímo aplikovatelné na všechny členské státy EU a do jeho účinnosti nezbývá ani pět měsíců. Dotčené platformy mají nejvyšší čas začít aktualizovat své obchodní podmínky.
Sdílet článek