Zpět na výpis

První změna v nových podmínkách investičních pobídek

Ministerstvo průmyslu a obchodu v reakci na pandemii koronaviru předložilo novelizaci vládního nařízení o investičních pobídkách. Cílem je větší podpora investic u vybraných strategických výrobků.

Návrh novely nařízení vlády č. 221/2019 Sb. je nyní v procesu připomínkového řízení, které bylo dle legislativních pravidel vlády zkráceno na deset pracovních dní. 

Změny v parametrech pro investiční akce ve výrobě

Nejzásadnější změnou je, že v případech, kdy se jedná o investice do strategických výrobků stanovených přílohou č. 2 nařízení vlády, už není nutné investovat ve výrobě v oborech činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Těmi jsou zejména ochranné a zdravotnické pomůcky/prostředky a farmaceutické přípravky. 

Zároveň se budou všechny investiční akce ve výrobě   strategických výrobků dle přílohy nařízení považovat za strategické investiční akce, tj. akce, kterým může být udělena také hmotná podpora na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši až 10 % hodnoty investice, aniž by bylo nutné dosáhnout limitů minimální požadované výše investice a počtu vytvořených pracovních míst stanovených běžně pro strategické investiční akce (tj. investice ve výši 500 mil. Kč a 500 nových pracovních míst). 

Dále bude pro všechny investiční akce realizované ve výrobě snížena hodnota minimální výše investice na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na 80 mil. Kč z původně požadovaných 100 mil. Kč (v důsledku této úpravy dochází také k úpravě minimálního podílu hodnoty strojního zařízení na 40 mil. Kč). 

Úlevy pro malé a střední podnikatele

Změn se dočká také podpora určená malým a středním podnikatelům. Minimální požadovaná hodnota investice uvedená výše bude snížena na polovinu (střední podniky), resp. čtvrtinu. Zůstává zachována také možnost dalšího snížení minimální výše investice na polovinu v případě, že investice je realizována v okresech s vysokým podílem nezaměstnaných, na území státem podporovaných regionů či zvýhodněných průmyslových zón . V této situaci tak minimální požadovaná výše investice pro malý podnik může klesnout až na 10 mil. Kč, v případě středních podniků na 20 mil. Kč. 

Dalším zvýhodněním pro malé a střední podnikatele je snížení požadovaného počtu nově vytvořených pracovních míst u investičních akcí v oblasti technologických center a center strategických služeb na polovinu, tj. na 10–35 dle typu centra.