Zpět na výpis

Quick fixes: Jak na konsignační sklady v lednu 2020?

Novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes nebude od 1. ledna 2020 v platnosti, protože ji Poslanecká sněmovna ještě neprojednala ani v prvním čtení. Jak mají čeští plátci operující v oblasti intra-komunitárního dodání a pořízení zboží od ledna 2020 postupovat? Mohou využít přímého účinku směrnice o DPH a postupovat podle ní? Problematické budou jak situace, kdy český plátce odebírá zboží z konsignačního (call-off) skladu svých evropských dodavatelů, který je umístěn v České republice, tak ty, kdy český subjekt vlastní skladové zásoby v call-off skladu v jiném členském státě.

Účinnost novely zákona o DPH (tisk 572) se očekává až od druhého čtvrtletí 2020. Nabízí se tedy otázka, co toto „zpoždění“ při implementaci evropské směrnice přináší pro české plátce.

Jedná se zejména o ty, kteří odebírají zboží z konsignačních skladů svých evropských dodavatelů, které jsou umístěny v České republice. Novelizovaná směrnice bude v platnosti již od 1. ledna 2020. Od stejného data mohou být platná i novelizovaná ustanovení týkající se Quick fixes v legislativách členských států jednotlivých dodavatelů. Čeští odběratelé z call-off skladů se tak mohou na začátku roku potýkat s požadavkem svých dodavatelů, aby již od začátku roku postupovali podle novelizovaných předpisů. Institut přímé účinnosti evropských směrnic by jim to měl umožnit.

Problematičtější může být obrácený scénář, kdy přístup dle novelizované evropské směrnice budou vyžadovat evropští odběratelé. To je situace, kdy české subjekty mají konsignační sklady alokované na území jiného členského státu, kdy skladová zásoba je určena pro konkrétní evropské dodavatele. V takovém případě doporučujeme se s evropskými odběrateli včas spojit a odsouhlasit s nimi postup pro rok 2020. Technicky nebude možné dostát požadavkům na správné vykazování přesunů zboží do konsignačního skladu (a následných prodejů) v souhrnném hlášení v souladu s novelou Quick fixes. Je proto na zvážení, zda přechod na nový systém konsignačních skladů neponechat až na platnost české novely.

Pro doplnění uvádíme, že dle novelizovaného Nařízení Rady č. 282/2011, které je přímo účinné, by plátci měli postupovat již od 1. ledna 2020. Nařízení obsahuje mimo jiné vyvratitelnou domněnku prokázání přepravy zboží do jiného členského státu pouze za předpokladu, že dodavatel disponuje předepsanými dokumenty v požadované skladbě.