Zpět na výpis

Quick fixes na dohled – Senát schválil novelu DPH 2020

Koronavirus pozastavil projednání většiny zákonů. Týkalo se to i daňového balíčku, který zavádí dlouho očekávané změny v DPH u přeshraničních transakcí, tzv. Quick fixes. Tyto změny se na konci července dostaly na pořad schůze Senátu a jejich účinnost už je na dohled.

Změny, které představuje novela DPH pro rok 2020, patří za poslední léta k nejzásadnějším. Jedná se o úpravy, které postihnou většinu společností obchodujících se zbožím v rámci Evropské unie. Quick fixes se týkají zjednodušení u konsignačních (call-off) skladů, řetězových transakcí, podmínek pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie (JČS EU) a prokazování přepravy. 

Režim skladu

Nově upravené možnosti použití režimu skladu budou vyžadovat i úpravu interních systémů společností. Odběratel bude pořízení zboží z JČS EU deklarovat až v okamžiku vlastního dodání zboží, nikoliv už při jeho naskladnění, jako je tomu dnes. Pro dodání tohoto zboží je nastavena lhůta 12 kalendářních měsíců od jeho naskladnění. Tato podmínka může představovat nejen významnou administrativní změnu skladové evidence, ale i překážku pro aplikaci zjednodušení režimu skladu. Zejména společnosti dodávající náhradní díly přes call-off sklady volají po prodloužení této lhůty. Náhradní díly, např. pro záruční opravy, zpravidla na skladě leží i déle než 12 měsíců a jejich opětovné vyskladňování a naskladňování je logisticky i finančně náročné.  

Další podmínkou aplikace zjednodušení režimu skladu je, že nesmí dojít ke ztrátě nebo zničení uskladněného zboží. Ty jsou totiž klasifikovány jako porušení podmínek pro možnou aplikaci zjednodušení. Otázkou je, jak postupovat v případě tzv. „přirozených“ či doložitelných úbytků. Tato problematika je ponechána v gesci JČS EU a očekáváme tedy, že se k ní vyjádří i český zákonodárce. 

V souvislosti s call-off sklady vznikla nová příloha k souhrnnému hlášení pro vykazování přemístění zboží v režimu skladu.   

Řetězové transakce

V případě řetězových transakcí se nově zavádí zjednodušení spočívající v tom, že zajišťuje-li přepravu prostřední osoba, přiřadí se přeprava primárně prvnímu dodání (od prodávajícího prostřední osobě). Jedině pokud prostřední osoba předloží prodávajícímu DIČ přidělené státem započetí přepravy, přiřadí se přeprava druhému dodání a první dodání tedy bude považováno za lokální plnění podléhající DPH. 

Podmínky pro osvobozené dodání zboží a prokázání přepravy

Pro osvobozené dodání zboží do JČS EU se zavádí nová hmotně právní podmínka v podobě nutnosti správně deklarovat transakci v podaném souhrnném hlášení. Specifikace dokumentů k prokazování přepravy zboží do JČS EU je ukotvena v relevantních ustanoveních prováděcího nařízení k evropské směrnici o DPH. Obecně platí, že daňový subjekt bude potřebovat dva až tři navzájem si neodporující dokumenty vydané nezávislými osobami.  

Účinnost novely

Účinnost se předpokládá od 1. září 2020 (prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů). Pro doplnění uvádíme, že podle Quick fixes mohli čeští plátci postupovat díky uplatnění přímého účinku evropské směrnice o DPH už od 1. ledna 2020. Více o jednotlivých oblastech si můžete přečíst v předchozích vydáních Daňových a právních aktualit (všechny články si zobrazíte kliknutím na hastag #Quick fixes).