„Quick fixes“ přinesou v roce 2020 významné změny

Návrh novely zákona o DPH 2020 přináší významné změny pro konsignační sklady a intra-komunitární obchodování se zbožím obecně. Jde o tzv. Quick fixes, které si kladou za cíl přispět k větší harmonizaci pravidel pro dodávky zboží mezi členskými státy Evropské unie. Popisujeme dvě ze čtyř zásadních změn.

Jejich účinnost nastane již v lednu 2020. Půjde o změny systémové a jedny z nejvýznamnějších v poslední době, je proto nutné přípravu nepodcenit a začít s ní co možná nejdříve.

Změna režimu DPH ve vztahu ke konsignačním skladům

Přesun zboží do skladu v jiném členském státě za účelem jeho následného prodeje lokálnímu zákazníkovi obecně vyžaduje registraci (případně identifikaci) k DPH ve státě prodeje. Pro snížení administrativní zátěže je již v dnešní době možné využít zjednodušení v podobě konsignačního skladu (tzv. call-off sklad). Důvodem je snaha předejít „nadbytečné“ registraci či identifikaci evropského dodavatele v zemi konečného prodeje. Pravidla pro využití tohoto zjednodušení se však v jednotlivých členských státech výrazně liší. Právě jedno z opatření „Quick fixes“ si tak klade za cíl sjednotit a zjednodušit postup v takových případech.

V současné době je režim konsignačního skladu v České republice nastaven tak, že přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska se může považovat za pořízení zboží konkrétním odběratelem, a to již ke dni přemístění. Odběratel pak pořízení zboží samovyměřuje již při jeho naskladnění.  

Od 1. ledna 2020 se celý systém zdanění u konsignačních skladů kompletně změní. Nově bude odběratel odvádět DPH, resp. deklarovat pořízení zboží z jiného členského státu až v okamžiku skutečného odběru zboží ze skladu. S tím ovšem souvisí nové nastavení časového limitu, po který může být zboží uskladněno. Nyní bude lhůta stanovena na 12 kalendářních měsíců, během nichž musí být zboží ze skladu odebráno, a tedy zdaněno. Tento požadavek sledování doby uskladnění může představovat významnou administrativní změnu skladové evidence. Další podmínkou je, že nesmí dojít ke ztrátě nebo zničení uskladněného zboží, což by bylo klasifikováno jako porušení podmínek pro možnou aplikaci zjednodušení. Dosud nezodpovězenou otázkou je, zda se bude tolerovat manko do normy a doložené krádeže a ztráty, které budou náležitě vymáhány po zodpovědných osobách. 

Podmínky pro osvobození dodání do jiného členského státu

Nově bude pro všechny členské státy platit, že osvobození na dodání zboží do jiného členského státu bude aplikovatelné pouze při prodeji odběratelům registrovaným k DPH v daném státě. Tuto podmínku bude nutné řádně ověřit prostřednictvím systému VIES. Podle stávající judikatury Soudního dvora Evropské unie měla tato podmínka dosud pouze formální charakter. Od roku 2020 se z ní stane podmínka hmotněprávní, a tedy nezbytná pro osvobození od DPH. Nutno podotknout, že český zákon o DPH alespoň v tomto ohledu předběhl dobu, protože tuto povinnost stanovuje nad rámec směrnice EU o DPH již nyní. Dané opatření tak nebude mít na české dodavatele zásadní vliv.

Jaké další změny návrh novely přinese, podrobněji rozebereme v příštím vydání Aktualit. 

 

Sdílet článek