Rok 2021 očima finanční správy

Každoroční Informace o činnosti Finanční správy ČR opět přináší zajímavý vhled do působení finančních úřadů. Věděli jste, že za poslední dva roky se snížil počet ukončených postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol o více než jednu třetinu?

Ročenka přináší řadu statistických dat za loňský rok, jeho zhodnocení i výhled do budoucna. V roce 2021 dokončilo ministerstvo financí projekt MOJE daně, který umožňuje daňovým poplatníkům snadnější komunikaci s finančními úřady přes internet. Celý rok 2021 se nesl ve znamení pandemie COVID-19 – v rámci agendy tzv. kompenzačních bonusů vyplatila finanční správa přes 19 miliard korun.

Inkaso daní mírně narostlo

Oproti roku 2020 mírně narostla hodnota výnosů na daních. Celkové inkaso dosáhlo necelých 866 miliard korun, což odpovídá meziročnímu nárustu o 1,8 %. Největší podíl na příjmech státního rozpočtu má opět daň z přidané hodnoty (461 miliard korun), jejíž inkaso meziročně vzrostlo o 8,7 %. Nejvyšší nárůst inkasované hodnoty daní zaznamenala daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, a to o celých 67,9 %; inkaso daně z příjmů právnických osob vzrostlo o více než 25 %. Tento nárůst připisuje finanční správa u právnických osob zejména razantnímu snížení žádostí o změnu výše záloh a absencí generálních pardonů. Naopak prudký pokles (přes 32 %) zaznamenalo inkaso daně z příjmů ze závislé činnosti, způsobené z velké míry zrušením superhrubé mzdy a zvýšením slevy na poplatníka.

Méně daňových kontrol, ale nárůst doměrků

Pokračující pokles kontrolní činnosti připisuje finanční správa již déle trvající nepříznivé situaci, způsobené pandemií COVID-19. Různá protiepidemická opatření tak měla značný vliv na délku kontrolních postupů. Celkem za rok 2021 pracovníci finanční správy provedli na 12 343 postupů k odstranění pochybností a 6 534 daňových kontrol. Celkové doměrky dosáhly necelých 6,15 miliard korun, což i přes pokles daňových kontrol představuje meziroční nárůst přibližně o 201 milionů korun. V rámci postupů k odstranění pochybností bylo stanovováno hlavně DPH, a to 1,3 miliard korun na zvýšení daňové povinností a téměř 2miliardy na odebrání nadměrného odpočtu. Prioritou kontrol byla zejména oblast převodních cen, korunových dluhopisů a prověřování daňových subjektů zapojených do tzv. řetězových podvodů. S odezněním protiepidemických opatření vidíme opětovný nárůst v počtu zahajovaných kontrolních postupů. 

Menší počet odvolacích i soudních řízení

Mírný pokles se týká i odvolacích a soudních řízení. V roce 2021 daňové subjekty podaly přes 4 500 nových odvolání, vyřízeno jich za rok bylo 6 057 – z toho 990 případům vyhověl už prvoinstanční správce daně (tzv. autoremedura) a dalším 1 086 plně vyhovělo Odvolací finanční ředitelství. Jako každoročně se nejvíc odvolání týkalo oblasti DPH. Krajské soudy v tomto roce rozhodovaly o 1 004 případech, z nichž vyhověly daňovým poplatníkům ve 258 případech, v celkové částce 2 303 milionů korun. V dalších 1 287 případech ke konci roku nebylo rozhodnuto, 766 kauz dále čeká na rozhodnutí u Nejvyššího správního soudu.

Zvýšení úroků hrazených finančními úřady

Velký nárůst zaznamenala celková hodnota úroků hrazených finančními úřady daňovým subjektům jako náhrada za nesprávná rozhodnutí, pozdě vrácené přeplatky nebo vleklá prověřování odpočtů. Celkově bylo předepsáno daňovým poplatníkům téměř 2,8 mld. korun. V porovnání s předchozím rokem se tak jedná o meziroční zvýšení o 18,5 %.

A co přinese letošní rok?

Finanční správa plánuje provést další opatření podporující digitalizaci, komunikaci s veřejností a zjednodušení placení daní. Portál MOJE daně má projít další modernizací, aby co nejvíce odpovídal potřebám a požadavkům daňových poplatníků. Dále se hodlá finanční správa věnovat zefektivnění výběru daní a vymáhání daňových nedoplatků, jakož i dalším kontrolám daňových subjektů, zejména v oblasti převodních cen a daňových podvodů. 

Sdílet článek