Sazbový balíček vyšel na Silvestra ve sbírce zákonů

Těsně před Vánoci Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a setrvala na svém původním znění tzv. sazbového balíčku. 31. prosince vyšel pod číslem 364/2019 zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Od ledna přináší zvýšení spotřebních daní změnu zdanění tzv. korunových dluhopisů a rezerv v pojišťovnictví.

Kromě zvýšení sazeb spotřebních daní z lihu a tabákových výrobků zasáhnou změny především pojišťovny. Daňově relevantní budou nově pouze technické rezervy podle evropské směrnice Solvency II s určitými úpravami, nikoli jako doposud podle účetních předpisů. Na základě připomínek odborné veřejnosti se budou částky daňově uznatelných rezerv snižovat o částky vymahatelné ze zajišťovacích smluv a naopak zvyšovat o zůstatek odložených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy.

Jednorázový dopad přechodu na nová pravidla bude poté, co nabude účinnosti novela, rozložený do dvou zdaňovacích období. Dodanění se proto uskuteční v letech 2020 a 2021. Ministerstvo v důvodové zprávě odhaduje jednorázové zvýšení příjmů veřejných rozpočtů na 10,5 miliardy korun.

Významnou součástí zákona je i zdanění tzv. korunových dluhopisů, a to formou přechodného ustanovení k § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, které ovšem není novelou nijak dotčeno. Ve zdaňovacích obdobích po novele se tak úrokový příjem z dluhopisů s nízkou nominální hodnotou vydaných před rokem 2013 nebude zaokrouhlovat na úrovni jednoho cenného papíru. To totiž fakticky vedlo k nezdanění těchto příjmů. Nově se úrokový příjem nezaokrouhluje a zaokrouhlí se až výsledná daň za jednoho poplatníka. Tento aktuální způsob zaokrouhlování platí pro všechny dluhopisy bez ohledu na datum emise.

Součástí sazbového balíčku je i omezení osvobození výher z hazardních her pouze na částky nepřevyšující jeden milion korun. Výhry nad tuto částku budou podléhat srážkové dani ve výši 15 %. V rámci pozměňovacích návrhů ve druhém čtení se podařilo prosadit, že souvisejícím výdajem je vklad do hazardní hry. U sázkových her tak nebude hrozit, že by skutečná výhra mohla být nižší než srážená daň.
 

Sdílet článek