Zpět na výpis

SDEU: Je nutné odvést DPH uvedenou na daňovém dokladu?

Soudní dvůr Evropské unie vyvrátil přesvědčení rakouského soudu, že daň je povinna odvést každá osoba, která ji na daňovém dokladu uvede. Pokud jsou příjemci služby pouze koneční spotřebitelé nemající nárok na odpočet DPH, chybně fakturovaná DPH nemusí být odvedena.

Rakouská společnost v roce 2019 provozovala kryté hřiště. Po celý rok nesprávně účtovala konečným zákazníkům základní sazbu DPH ve výši 20 %, kterou zároveň odváděla finančnímu úřadu. Společnost po zjištění, že nesprávně uplatňovala základní sazbu DPH, podala dodatečné daňové přiznání s použitím snížené sazby ve výši 13 %. Požádala tak, aby jí byly peněžní prostředky ve výši rozdílu sazeb vráceny. 

Rakouská daňová správa toto přiznání odmítla, jelikož podle ní je společnost povinna odvést DPH odpovídající výši částky, kterou vybrala od zákazníků. Vystavené daňové doklady navíc nebyly opraveny, a nebylo tak možné přeplatek na DPH vrátit konkrétním příjemcům služby. V případě vrácení nesprávně odvedené daně ze strany finančního úřadu by podle rakouské daňové správy došlo k bezdůvodnému obohacení společnosti, neboť její zákazníci nesli náklady na vyšší sazbu DPH.

 

SDEU se zastal společnosti

Rakouský soud se SDEU dotázal, zda je v souladu s článkem 203 Směrnice o DPH povinen vystavitel daňového dokladu odvést DPH uvedenou na daňovém dokladu i v případě, že jsou příjemci služeb koneční spotřebitelé bez nároku na odpočet DPH, a neexistuje tak nebezpečí ztráty daňových příjmů.

SDEU rozhodl ve prospěch společnosti. Uvedl, že článek 203 Směrnice o DPH je nutno vykládat v tom smyslu, že společnost není vzhledem k absenci nebezpečí ztráty daňových příjmů povinna odvést chybně fakturovanou část DPH. Tento závěr je však v praxi aplikovatelný pouze v situaci, kdy jsou příjemci koneční spotřebitelé, kteří nemohou uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.